Comparteix:

Permisos Òrgan Públic

 

  Permisos sobre: 


 

Secretari Editor Membre Afectat Convidat Anónim

Òrgan

 

 

 

 

 

 

Òrgan  RWD RW R R R R
Accions

 

 

 

 

 

 

Crear sessió
X X
Numera sessions
X X
Exportar acords
X
Pestanyes

 

 

 

 

 

 

Sessions

X

X

X

X

X

Composisició
X X X X X X
Acords
X X X X X X
Actes
X X X X X X
FAQ membres
X X X X
Altres

 

 

 

 

 

 

Document/fitxer
PR PR PR PR PR P
Veure el tipus X X
Crear sessió
X X

Acta

 

 

 

 

 

 

Accions

 

 

 

 

 

 

Vista prèvia
X X X X X X
Imprimeix Acta
X X

 

Secretari Editor Membre Afectat Convidat Anónim

Votacions

 

 

 

 

 

 

Accions

 

 

 

 

 

 

Obrir votació
X X
Tancar votació
X X
Veure botons per votar
X X
Veure resultats votació a mà alçada
X X X
Veure qui a votat que en votació a mà alçada
X X

 

Secretari Editor Membre Afectat Convidat Anónim
Sessió en planificació

 

 

 

 

 

 

Convoca sessió X X
Accions

 

 

 

 

 

 

Excusa l'assistència
X X
Missatge als membres
X X
Mode presentació
X X
Envia resum
Imprimeix
X X
Creació àgil
X X
Numera punts
X X
Numera acords
X X
Pestanya Historial
X
Tipus de continguts

 

 

 

 

 

 

Sessió
RWD
RW

--

--

 

--

Acord
CRWDE CRWE -- --

 

--
Acta
CRWD CRW -- -- --
Punt informatiu
CRWDE CRWE -- -- --
SubPunt informatiu
CRWDE CRWE -- -- --
Document
CRWD CRW -- -- --
Fitxer
CRWD CRW -- -- --
Àudio
CRW CRW -- -- --
Sessió convocada

 

 

 

 

 

 

Realitza sessió
X X
Accions

 

 

 

 

 

 

Excusa l'assistència
X X X X
Missatge als membres
X X
Mode presentació
X X X X
Envia resum
Imprimeix
X X X X X X
Creació àgil
X X
Numera punts
X X
Numera acords
X X
Pestanya Historial
X
Tipus de continguts

 

 

 

 

 

 

Sessió
RWD RW
R
R
R
R
Acord
CRWDE CRWE R R
R
R
Acta
CRWD CRW R
R
--
Punt informatiu
CRWDE CRWE R R
R
R
SubPunt informatiu
CRWDE CRWE R R R R
Document
CRWD CRW R R R R
Fitxer
CRWD CRW R R R R
Àudio
CRW CRW R R --
Sessió realitzada

 

 

 

 

 

 

Tanca sessió
X X
Accions

 

 

 

 

 

 

Excusa l'assistència
Missatge als membres
X X
Mode presentació
X X X X
Envia resum
X X
Imprimeix
X X X X X X
Creació àgil
X X
Numera punts
X X
Numera acords
X X
Pestanya Historial
X
Tipus de continguts

 

 

 

 

 

 

Sessió
RWD RW
R
R
R
R
Acord
CRWDE CRWE R R
R
R
Acta
CRWD CRW R
R
--
Punt informatiu
CRWDE CRWE R R
R
R
SubPunt informatiu
CRWDE CRWE R R R R
Document
CRWD CRW R R R R
Fitxer
CRWD CRW R R R R
Àudio
CRW CRW R R --
Sessió tancada

 

 

 

 

 

 

Realitza sessió
X
Accions

 

 

 

 

 

 

Excusa l'assistència
Missatge als membres
Mode presentació
X X X X
Envia resum
Imprimeix
X X X X X X
Creació àgil
Numera punts
Numera acords
Pestanya Historial
X
Tipus de continguts

 

 

 

 

 

 

Sessió
RWD RW
R
R
R
R
Acord
RWDE RWE R R
R
R
Acta
RWD RW R R
R
--
Punt informatiu
RWDE RWE R R
R
R
SubPunt informatiu
RWDE RWE R R R R
Document
RWD RW R R R R
Fitxer
RWD RW R R R R
Àudio
RWD RW R R R --
Sessió en modificació

 

 

 

 

 

 

Realitza sessió
X X
Accions

 

 

 

 

 

 

Excusa l'assistència
Missatge als membres
X X
Mode presentació
X X X X
Envia resum
X X
Imprimeix
X X X X X X
Creació àgil
X
Numera punts
X
Numera acords
X
Pestanya Historial
X
Tipus de continguts

 

 

 

 

 

 

Sessió
RWD RW
R
R
R
R
Acord
CRWDE CRWE R R
R
R
Acta
CRWD CRW R
R
--
Punt informatiu
CRWDE CRWE R R
R
R
SubPunt informatiu
CRWDE CRWE R R R R
Document
CRWD CRW R R R R
Fitxer
CRWD CRW R R R R
Àudio
CRW CRW R R --

 

  • X (Pot realitzar l'acció)
  • (Contingut públic)
  • R (Contingut restringit)
  • -- (No té cap visibilitat)
  • C (Crear)
  • (Llegir/Veure)
  • (Esborrar)
  • (Modificat estat)
  • -- (No té visibilitat)