Comparteix:

Com puc notificar als membres d’un Òrgan alguna informació d’interès referent a una sessió?

Hi ha tres maneres de notificar informació de la sessió als membres i afectats, veure document Descripció del servei v2.0 apartat Comunicació de Sessions.