Vés al contingut (premeu Retorn)

Subscriu-te a les notificacions

Normativa i procediments

Normativa i procediments Òrgans de Govern

Qui pot utilitzar la plataforma Òrgans de govern

Òrgans de govern és l'aplicació corporativa emprada per a la gestió integral dels òrgans col·legiats de la Universitat. Tots els membres de la comunitat UPC en són doncs usuaris d'una o altra forma.

Qui i com pot demanar l'ús de la plataforma Òrgans de govern

Els òrgans col·legiats ja estan pre-creats a punt de ser utilitzats.  Els secretaris/es de centres docents, departaments, instituts universitaris de recerca poden sol·licitar l'ús d'aquesta plataforma, mitjançant una sol·licitud a l'Atic. Cal que l'acompanyin de la següent informació:

  • Nom complet i correu electrònic del secretari/a de la unitat acadèmica. El secretari/a de l'òrgan és qui n'ostenta la màxima responsabilitat i qui gestiona en exclusiva les accions més rellevants de l'òrgan.
  • Nom complet i correu electrònic de la persona o persones que donen suport al secretari/a de cara a gestionar les sessions de cada òrgan, del qual en seran els editors.

Amb aquesta informació es dóna accés a l'òrgan i el secretari/a pot acabar de configurar la resta d'informació rellevant.

Acrònims dels òrgans col·legiats  i tipus

Cada òrgan té un acrònim únic assignat d'ofici i té efectes en la numeració i cerca d'acords. L'acrònim es basa en els acrònims oficials UPC de les unitats segons la codificació de la UPC. En la taula següent es defineixen els acrònims i el tipus d'òrgan (*):

UnitatÒrganTipus òrganNom òrganNom curt
Centres docents Junta d’escola o facultat Restringit a Afectats Junta de XXX J.XXX
Comissió Permanent Restringit a Afectats Comissió permanent de XXX CP.XXX
Departaments Consell de departament Restringit a Afectats Consell de XXX C.XXX
Junta de departament Restringit a Afectats Junta de XXX J.XXX
Instituts universitaris de recerca Consell d’Institut Restringit a Afectats Consell de XXX C.XXX
Junta d'institut  Restringit a Afectats Junta de XXX J.XXX

 

(*) Accessibilitat de l'òrgan segons el tipus

Tipus Secretari/a Editor Membre Afectat Anònim
Obert RW RW R R R
Restringit a Afectats RW RW R R --
Restringit a Membres RW RW R -- --

Compliment de la normativa vigent de protecció de dades 

La informació que es gestiona en  un òrgan de govern UPC ha de ser respectuosa amb la normativa vigent de protecció de dades, la podeu consultar a:  https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades  i les condicions d'us recollides en l'avís legal de la web de la UPC(obriu en una finestra nova) .
arxivat sota: , ,