Vés al contingut (premeu Retorn)

Subscriu-te a les notificacions

Sou a: Inici / Òrgans de Govern / El servei / Evolució del servei

Evolució del servei

Roadmap del servei «Òrgans de govern»

Versió Setembre 2021

Millores / Revisions:

 • Incorporació de funcionalitat de votació d'acords a mà alçada en òrgans públics
 • Incorporació de funcionalitat de control de quòrum a òrgans públics
 • Assimilació d'un rol de convidat als òrgans públics amb la mateixa visibilitat de la documentació que tenen el rol de d'afectat però sense dret a les accions de votar i control de quòrum.
 • Revisió del format d'alguna plantilla de correu electrònic

Versió Abril 2021

Millores / Revisions:

 • Revisió de l'arquitectura del servei, separant les funcions frontend/backend en servidors diferents, ajustant les cachés i demés components per tal de donar-li un rendiment d'acord al volum actual i futur a mig termini.

Versió Març 2021

Millores / Revisions:

 • Incorporació d'indicadors de sessions creades en el darrer any en cada un dels òrgans.
 • Revisíó de programació de components per millorar el rendiment de l'eina.
 • Revisió del mail de convocatòria de sessions per incorporar-hi  l'enllaç a la sala

Versió Febrer 2021

 Millores / Revisions

 • Funcionalitat de Votacions a mà alçada dels acords i d'esmenes durant les sessions per part dels membres. Podeu veure la documentació aquí
 • Control de quòrum vinculat a la funcionalitat de les votacions. Podeu veure la documentació aquí
 • Revisió d'estats per tal de que en els òrgans públics quan les sessions estan en "Convocada! es vegi l'ordre del dia i d'aquesta manera funciona correctament l'enllaç a la darrera sessió que hi ha a la portada.
 • Rol de Convidat assimilar a rol d'Afectat a nivell de visibilitat.
 • Modificació dels colors dels òrgans i incorporació d'una llegenda.
 • Unificació de la previsualització dels documents publics/privats que fins ara els publics es previsualitzen i els privats cal clicar-los per veure'ls.
 • Incorporació d'un camp nou en la sessió per recollir la sala virtual de celebració de les sessions
 • Modificació del criteri d'enllaç a l'apartat "Accessos directes a les sessions mes recents"

Versió Març 2020

 Millores / Revisions

 • Incorporació de la possibilitat d'editar el codi de sessió automàtic dins l'any en curs

Versió Octubre 2019

Millores / Revisions

 • Ajustos en el cercador
 • Modificació literals descriptius de les carpetes d'òrgans
 • Aplicació de permisos sobre la pestanya de FAQs per als usuaris de l'òrgan

Versió [05/09/2019]

 Millores / Revisions

 • Incorporació d'una funcionalitat per extreure en un fitxer tots els acords d'un òrgan
 • Revisió de la funció d'obtenir assistents al redactar l'acta.

Versió [15/07/2019]

Millores

 • Incorporació d'una pestanya a cada òrgan per a integrar totes les FAQs per als Membres
 • Revisió de literals en el cercador

Versió [27/06/2019]

Millores

 • Millora en la funcionalitat de cerca afegint les etiquetes
 • Millora en els formularis
 • Millora en la gestió dels membres d'un òrgan en el procés de convocar una sessió

Versió [21/03/2019]

Millores

 • Funcionalitat de reorganitzar els codis de sessions i acords dins la sessió
 • Formulari d'excusar-se d'una sessió
 • Incorporació d'accessos directes a Legislació i Normatives i Històric entre 2002 i 2015
 • Revisió i maquetació de títols dels apartats per endreçar la pantalla principal

Correccions

 • Revisió del funcionament dels enllaços que s'adjunten en les plantilles
 • Efecte de doble visualització provocat per col·lisió de javascripts

Versió [12/02/2019]

Millores

  • Noves vistes d'integració d'informació sobre tots els òrgans
  • Accessos a la informació històrica

Correccions

  • Revisió del format de les hores del calendari de les sessions

Versió [06/11/2018]

Millores

  • Al cercador PÚBLIC:
   • Les opcions d'òrgans són de selecció múltiple i es poden acumular
   • Per defecte estaran seleccionats tots els òrgans de govern
   • Per defecte es cerca en Acords, encara que es pot modificar i acumular els Punts.
  • Al cercador, quan l'usuari està identificat i té un rol:
   • Les opcions d'òrgans són de selecció múltiple i es poden acumular
   • S'incorpora una nova opció "Òrgans vinculats amb mi" per cercar als òrgans dels quals té vinculació.
   • Per defecte estaran les quatre opcions marcades.
  • Els Editors poden crear Sessions a més a més dels Secretaris

Adaptacions

  • Revisió de la visibilitat en el procés de descàrrega de fitxers
  • Revisió i canvi de literals a plana principal
  • Millora de la vista de totes les sessions convocades per visualitzar especialment les que estan pendents de fer.
  • Revisió dels literals en el cercador, quan l'usuari està identificat i té un rol.
  • Millora de les funcions de cerca (cerca de paraules incompletes, per exemple gov == govern)

Correccions

  • A la zona de calendari, es mostren els esdeveniments del dia en qüestió, encara que es canvii de mes amb la navegació per fletxes.
  • S'ha millorat el rendiment de la pàgina principal a usuaris validats
---------------------------------------------

Versió [31/07/2018]

Millores

 • Nova pantalla principal d'accés públic que incorpora:
   • Un cercador d'acords i punts informatius públics dels Òrgans de Govern (Consell de Govern, Consell Acadèmic, Claustre Universitari i  Consell Social ).
   • L'accés directe als acords de la darrera sessió dels mateixos òrgans.
   • Una nova presentació del calendari amb la informació de totes les sessions creades d'aquest òrgans i les seves comissions. Aquest calendari incorpora el codi de colors definit per cada òrgan.
   • Accés a la documentació pública històrica.
 • Nova pantalla d'accés dels usuaris identificats amb:
   • Cercador d'acords i punts d'informació de tots els òrgans existents a la plataforma.
   • La relació d'òrgans en què la persona identificada hi té algun rol concret, ordenats de major a menor rellevància: primer els que hi té un rol de Secretari/ària, després d'Edició, de Membre i finalment d'Afectat/ada. Aquesta relació pretén ser un accés directe a la informació completa d'aquests òrgans.
   • Ampliació del calendari de sessions, incloent-hi totes les sessions dels òrgans en que la persona identificada hi té algun rol.

Adaptacions

 • Revisió  de la resolució d'algunes imatges
 • Adaptació a l'aspecte de pantalla ample de genweb (cleantheme)
 • Canvis en imatges de capçalera
 • Desenvolupament d'una vista de totes les sessions i dels membres dels diferents òrgans.
---------------------------------------------

Versió [10/07/2018]

Correccions

 • Revisió de la mobilització adaptant amplades, icones i literals de les vistes d'una sessió i dels acords tant en mode consulta com en mode edició.
 • Ampliació de la funcionalitat de baixada de documents per unificar-lo entre els públics i privats assegurant que conserva correctament el nom original.
 • Modificació d'alguns missatges del sistema d'errors que no indicaven la informació correcta, ja que a vegades sortia duplicada.
 • En certs casos, en esborrar elements, el sistema de numeració de punts/acords no s'actualitzava correctament.
--------------------------------------------

Versió [28/06/2018]

Millores

 • Ajustament visibilitat vistes especials (ical, rss, search) revisant els permisos
 • Incorporació de simbologia de color per diferenciar els documents públics/restringits
 • Revisió permisos del rol de Secretari (que permeti esborrar qualsevol element).
 • Incorporació de simbologia de color per cada òrgan que permetrà visualitzar els esdeveniments del calendari en diferents colors en un futur

Adaptacions

 • Actualització del formulari de Contacte adaptant-lo a la nova versió del recapcha
 • Canvi en literals de l'Acta
--------------------------------------------

Versió [21/12/2017]

Correctius

 • El camp Anònim de l'òrgan de Govern ara és obligatori
 • Per l'enviament de mails, cal indicar les adreces separades per comes. No funciona si es deixa separat per espais en blanc. S'han canviat els literals que així ho indicaven.
 • Als òrgans restringits a Afectats, hi havia errors en el moment d'accedir als documents. S'ha solucionat.
 • Les taules del butlletí, s'han adaptat a l'amplada del codi de l'acord.
 • Les actes s'imprimeixen amb una lletra de cos més gran per facilitar-ne la lectura
--------------------------------------------

Versió [25/10/2017]

Millores funcionals

 •  S'han incorporat dos tipus nous d'òrgans: Restringit a membres i Restringit a afectats
  • Restringit a membres: la informació pública és accessible a membres, editors i secretari de l'òrgan
  • Restringit a afectats: la informació pública és accessible a: afectats, membres, editors i secretari de l'òrgan

Aquests dos tipus complementen a l'actual tipus "Obert" en el que la informació pública es pot veure fins i tot sense estar identificat. Només el rol de secretari pot canviar el tipus d'òrgan.

Correctius

 • Visibilitat de la navegació segons tipus d'òrgan i rol de l'usuari
 • Revisió de l'apertura dels pdfs en un clic segons rol
 • Revisió del funcionament de la funcionalitat d'incorporació de punts i acords des del botó
 • Revisió de la visibilitat de les accions sobre punts i subpunts
 • Revisió de certs casos d'us de la numeració dels punts
--------------------------------------------

Versió [20/07/2017]

Millores d'usabilitat

 • S'han afegit colors al desplegable de l'estat de la sessió i a la vista de sessions.
 • S'han afegit icones als diversos tipus en les vistes de taula de continguts.
 • S'ha centrat el contingut de les taules per tal que es mostri tot una mica més homogeni.

Millores funcionals

 • S'ha modificat la vista d'òrgans de manera que es puguin veure els acords i actes de totes les sessions.
 • A la vista de la sessió s'ha afegit la llista dels acords de la sessió.
 • La llista d'actes es visualitza ordenada per data i en ordre invers.
 • La llista de sessions es mostra ordenada per data de la sessió i en ordre invers (la més nova surt primer).
 • La llista d'acords es mostra ordenada per codi d'acord.

Correctius

 • S'han millorat diversos literals i les seves traduccions.
--------------------------------------------

Versió [06/07/2017]

Millores funcionals

 • A la vista de l'Òrgan de govern, les sessions es mostren ordenades en ordre invers. La més recent es mostra la primera.
 • A les Actes, es pot afegir un fitxer en format PDF.

Correctius

 • Ordenació de l'historial de les sessions. En certs casos no era correcte atès que no tenia en compte el camp «id».
 • S'ha modificat el missatge descriptiu del camp "Adreça de qui envia els missatges" en al definició d'un òrgan ja que contenia un error.
 • S'ha solucionat el problema que hi havia amb les dates. No es tenia en compte la zona horària i, en conseqüència, sempre hi havia un desplaçament de -2h.
--------------------------------------------

Versió [15/06/2017]

Millores funcionals

 • Visibilitat dels òrgans, de les sessions io dels documents de les sessions segons rols i permisos, veure la documentació a la descripció del servei
 • Un punt de l'ordre del dia pot tenir Acords i punts informatius, com elements diferenciats
  • Els punts informatius poden tenir subpunts que poden ser acords i punts informatius
  • Els Acords no poden tenir subpunts
 • Numeració dels acords: Hi ha una funció que numera els acords de forma seqüencial; es pot cridar aquesta funció tantes vegades com es vulgui abans de tancar la sessió.
 • Butlletí, la confecció del butlletí s'ha substituït per la visualització de la sessió

Millores d'usabilitat

 • Nou editor de sessions; 
 • Tots els missatges que s'envien es mostres per pantalla i es pot canviar el seu contingut. En tot moment saps que estàs enviat i a qui s'envia
-------------------------------------------

Versió 1.0

 • Versió inicial del servei. Substitueix l'antiga eina de gestió sobre Lotus Notes
arxivat sota: , ,