Comparteix:

Evolució del servei

Roadmap del servei «Òrgans de govern»

Versió Maig 2024

 • Funcionalitat per facilitar el canvi de tipus de fitxer (públic/ restringit) 
 • Flexibilització del procés d'obrir i tancar votacions d'acords i d'esmenes
 • Resolució de que passa amb les votacions dels subpunts
 • Unificació dels estats dels acords/punts en tots els òrgans

Versió Febrer 2024

 • Facilitat en el canvi del tipus de fitxers (restringit-públic)
 • Facilitat en la gestió de les votacions

Versió Desembre 2023

 • Canvi en la visibilitat i edició dels codis d'acord

Versió Maig 2023

 • Incorporació d'una nova modalitat de reunió asíncrona

Versió Febrer 2023

 • Millora en el control a sessió dels estats de les votacions

Versió Desembre 2022

 • Millora en la nomenclatura de les dades de les Actes
 • Resolució d'aspectes de la impressió de l'ordre del dia d'una sessió

Versió Juliol 2022

 • Millora en la usabilitat de l'exportació CSV de tots elements de la sessió
 • Incorporació de la "Modalitat" de sessió en la impressió i previsualització de l'acta

Versió Maig 2022

 • Eliminació bànner COVID19
 • Incorporació d'informació i enllaç de subscripció al calendari oficial de sessions dels òrgans públics

Versió Abril 2022

 • Incorporació d'un rol nou de Convidat per identificar les persones que dins d'un òrgan tenen la visibilitat de la documentació igual que un Membre però no tenen dret a vot.
 • Canvis en el moment d'omplir automàticament la informació de membres/convidats/afectats d'una sessió, enlloc del moment de crear la sessió, ara es farà en moment de convocar-la, per evitar que si passa molt de temps entre aquestes dues accions hi hagi canvis que no es reflexen.
 • Incorporació d'una nova funcionalitat d'extracció a format "csv" de l'ordre del dia
 • Revisió del calendari general per tal de millorar el el control de la visibilitat de les sessions convocades  que es mostren en el calendari general, permetent nomes els dels òrgans generals de la UPC. A més, millora en la vista de "veure totes les sessions" per fer-la mes clara i en els colors dels esdeveniments en el propi calendari.
 • Millora en el procés d'obrir i tancar una votació per part de/la secretari/a d'un òrgan
 • Ajustos en la informació que apareix en el missatge de convocatòria de les sessions.
 • Revisió en la programació i parametrització de certs elements per tal de millorar el rendiment i en especial poder garantir el correcte funcionament d'una sessió amb molts membres i fent votacions de punts de l'ordre del dia. Aquesta revisió s'ha fet d'acord també amb els resultats de les proves de càrrega realitzades.
 • Extensió de la funcionalitat de votacions a tots els òrgans no només als de tipus públic.

Versió Desembre 2021

 • Desactivació de la numeració automàtica en el moment de creació de les actes de les sessions per simplificar l'edició.
 • Incorporació d'informació de la modalitat de la sessió (presencial, mixta, a distància).
 • Incorporació d'una funcionalitat d'extracció de tota la informació de configuració dels òrgans per a ús de Secretaria General.

Versió Setembre 2021

 • Incorporació de funcionalitat de votació d'acords a mà alçada en òrgans públics
 • Incorporació de funcionalitat de control de quòrum a òrgans públics
 • Assimilació d'un rol de convidat als òrgans públics amb la mateixa visibilitat de la documentació que tenen el rol de d'afectat però sense dret a les accions de votar i control de quòrum.
 • Revisió del format d'alguna plantilla de correu electrònic

Versió Abril 2021

 • Revisió de l'arquitectura del servei, separant les funcions frontend/backend en servidors diferents, ajustant les cachés i demés components per tal de donar-li un rendiment d'acord al volum actual i futur a mig termini.

Versió Març 2021

 • Incorporació d'indicadors de sessions creades en el darrer any en cada un dels òrgans.
 • Revisíó de programació de components per millorar el rendiment de l'eina.
 • Revisió del mail de convocatòria de sessions per incorporar-hi  l'enllaç a la sala

Versió Febrer 2021

 • Funcionalitat de Votacions a mà alçada dels acords i d'esmenes durant les sessions per part dels membres. Podeu veure la documentació aquí
 • Control de quòrum vinculat a la funcionalitat de les votacions. Podeu veure la documentació aquí
 • Revisió d'estats per tal de que en els òrgans públics quan les sessions estan en "Convocada! es vegi l'ordre del dia i d'aquesta manera funciona correctament l'enllaç a la darrera sessió que hi ha a la portada.
 • Rol de Convidat assimilar a rol d'Afectat a nivell de visibilitat.
 • Modificació dels colors dels òrgans i incorporació d'una llegenda.
 • Unificació de la previsualització dels documents publics/privats que fins ara els publics es previsualitzen i els privats cal clicar-los per veure'ls.
 • Incorporació d'un camp nou en la sessió per recollir la sala virtual de celebració de les sessions
 • Modificació del criteri d'enllaç a l'apartat "Accessos directes a les sessions mes recents"

Versió Març 2020

 • Incorporació de la possibilitat d'editar el codi de sessió automàtic dins l'any en curs

Versió Octubre 2019

 • Ajustos en el cercador
 • Modificació literals descriptius de les carpetes d'òrgans
 • Aplicació de permisos sobre la pestanya de FAQs per als usuaris de l'òrgan

Versió [05/09/2019]

 • Incorporació d'una funcionalitat per extreure en un fitxer tots els acords d'un òrgan
 • Revisió de la funció d'obtenir assistents al redactar l'acta.

Versió [15/07/2019]

 • Incorporació d'una pestanya a cada òrgan per a integrar totes les FAQs per als Membres
 • Revisió de literals en el cercador

Versió [27/06/2019]

 • Millora en la funcionalitat de cerca afegint les etiquetes
 • Millora en els formularis
 • Millora en la gestió dels membres d'un òrgan en el procés de convocar una sessió

Versió [21/03/2019]

Millores

 • Funcionalitat de reorganitzar els codis de sessions i acords dins la sessió
 • Formulari d'excusar-se d'una sessió
 • Incorporació d'accessos directes a Legislació i Normatives i Històric entre 2002 i 2015
 • Revisió i maquetació de títols dels apartats per endreçar la pantalla principal

Correccions

 • Revisió del funcionament dels enllaços que s'adjunten en les plantilles
 • Efecte de doble visualització provocat per col·lisió de javascripts

Versió [12/02/2019]

Millores

  • Noves vistes d'integració d'informació sobre tots els òrgans
  • Accessos a la informació històrica

Correccions

  • Revisió del format de les hores del calendari de les sessions

Versió [06/11/2018]

Millores

  • Al cercador PÚBLIC:
   • Les opcions d'òrgans són de selecció múltiple i es poden acumular
   • Per defecte estaran seleccionats tots els òrgans de govern
   • Per defecte es cerca en Acords, encara que es pot modificar i acumular els Punts.
  • Al cercador, quan l'usuari està identificat i té un rol:
   • Les opcions d'òrgans són de selecció múltiple i es poden acumular
   • S'incorpora una nova opció "Òrgans vinculats amb mi" per cercar als òrgans dels quals té vinculació.
   • Per defecte estaran les quatre opcions marcades.
  • Els Editors poden crear Sessions a més a més dels Secretaris

Adaptacions

  • Revisió de la visibilitat en el procés de descàrrega de fitxers
  • Revisió i canvi de literals a plana principal
  • Millora de la vista de totes les sessions convocades per visualitzar especialment les que estan pendents de fer.
  • Revisió dels literals en el cercador, quan l'usuari està identificat i té un rol.
  • Millora de les funcions de cerca (cerca de paraules incompletes, per exemple gov == govern)

Correccions

  • A la zona de calendari, es mostren els esdeveniments del dia en qüestió, encara que es canvii de mes amb la navegació per fletxes.
  • S'ha millorat el rendiment de la pàgina principal a usuaris validats
---------------------------------------------

Versió [31/07/2018]

Millores

 • Nova pantalla principal d'accés públic que incorpora:
  • Un cercador d'acords i punts informatius públics dels Òrgans de Govern (Consell de Govern, Consell Acadèmic, Claustre Universitari i  Consell Social ).
  • L'accés directe als acords de la darrera sessió dels mateixos òrgans.
  • Una nova presentació del calendari amb la informació de totes les sessions creades d'aquest òrgans i les seves comissions. Aquest calendari incorpora el codi de colors definit per cada òrgan.
  • Accés a la documentació pública històrica.
  • Nova pantalla d'accés dels usuaris identificats amb:
   • Cercador d'acords i punts d'informació de tots els òrgans existents a la plataforma.
   • La relació d'òrgans en què la persona identificada hi té algun rol concret, ordenats de major a menor rellevància: primer els que hi té un rol de Secretari/ària, després d'Edició, de Membre i finalment d'Afectat/ada. Aquesta relació pretén ser un accés directe a la informació completa d'aquests òrgans.
   • Ampliació del calendari de sessions, incloent-hi totes les sessions dels òrgans en que la persona identificada hi té algun rol.

   Adaptacions

   • Revisió  de la resolució d'algunes imatges
   • Adaptació a l'aspecte de pantalla ample de genweb (cleantheme)
   • Canvis en imatges de capçalera
   • Desenvolupament d'una vista de totes les sessions i dels membres dels diferents òrgans.
   ---------------------------------------------

   Versió [10/07/2018]

   Correccions

   • Revisió de la mobilització adaptant amplades, icones i literals de les vistes d'una sessió i dels acords tant en mode consulta com en mode edició.
   • Ampliació de la funcionalitat de baixada de documents per unificar-lo entre els públics i privats assegurant que conserva correctament el nom original.
   • Modificació d'alguns missatges del sistema d'errors que no indicaven la informació correcta, ja que a vegades sortia duplicada.
   • En certs casos, en esborrar elements, el sistema de numeració de punts/acords no s'actualitzava correctament.
   --------------------------------------------

   Versió [28/06/2018]

   Millores

   • Ajustament visibilitat vistes especials (ical, rss, search) revisant els permisos
   • Incorporació de simbologia de color per diferenciar els documents públics/restringits
   • Revisió permisos del rol de Secretari (que permeti esborrar qualsevol element).
   • Incorporació de simbologia de color per cada òrgan que permetrà visualitzar els esdeveniments del calendari en diferents colors en un futur

   Adaptacions

   • Actualització del formulari de Contacte adaptant-lo a la nova versió del recapcha
   • Canvi en literals de l'Acta
   --------------------------------------------

   Versió [21/12/2017]

   Correctius

   • El camp Anònim de l'òrgan de Govern ara és obligatori
   • Per l'enviament de mails, cal indicar les adreces separades per comes. No funciona si es deixa separat per espais en blanc. S'han canviat els literals que així ho indicaven.
   • Als òrgans restringits a Afectats, hi havia errors en el moment d'accedir als documents. S'ha solucionat.
   • Les taules del butlletí, s'han adaptat a l'amplada del codi de l'acord.
   • Les actes s'imprimeixen amb una lletra de cos més gran per facilitar-ne la lectura
   --------------------------------------------

   Versió [25/10/2017]

   Millores funcionals

   •  S'han incorporat dos tipus nous d'òrgans: Restringit a membres i Restringit a afectats
    • Restringit a membres: la informació pública és accessible a membres, editors i secretari de l'òrgan
    • Restringit a afectats: la informació pública és accessible a: afectats, membres, editors i secretari de l'òrgan

   Aquests dos tipus complementen a l'actual tipus "Obert" en el que la informació pública es pot veure fins i tot sense estar identificat. Només el rol de secretari pot canviar el tipus d'òrgan.

   Correctius

   • Visibilitat de la navegació segons tipus d'òrgan i rol de l'usuari
   • Revisió de l'apertura dels pdfs en un clic segons rol
   • Revisió del funcionament de la funcionalitat d'incorporació de punts i acords des del botó
   • Revisió de la visibilitat de les accions sobre punts i subpunts
   • Revisió de certs casos d'us de la numeració dels punts
   --------------------------------------------

   Versió [20/07/2017]

   Millores d'usabilitat

   • S'han afegit colors al desplegable de l'estat de la sessió i a la vista de sessions.
   • S'han afegit icones als diversos tipus en les vistes de taula de continguts.
   • S'ha centrat el contingut de les taules per tal que es mostri tot una mica més homogeni.

   Millores funcionals

   • S'ha modificat la vista d'òrgans de manera que es puguin veure els acords i actes de totes les sessions.
   • A la vista de la sessió s'ha afegit la llista dels acords de la sessió.
   • La llista d'actes es visualitza ordenada per data i en ordre invers.
   • La llista de sessions es mostra ordenada per data de la sessió i en ordre invers (la més nova surt primer).
   • La llista d'acords es mostra ordenada per codi d'acord.

   Correctius

   • S'han millorat diversos literals i les seves traduccions.
   --------------------------------------------

   Versió [06/07/2017]

   Millores funcionals

   • A la vista de l'Òrgan de govern, les sessions es mostren ordenades en ordre invers. La més recent es mostra la primera.
   • A les Actes, es pot afegir un fitxer en format PDF.

   Correctius

   • Ordenació de l'historial de les sessions. En certs casos no era correcte atès que no tenia en compte el camp «id».
   • S'ha modificat el missatge descriptiu del camp "Adreça de qui envia els missatges" en al definició d'un òrgan ja que contenia un error.
   • S'ha solucionat el problema que hi havia amb les dates. No es tenia en compte la zona horària i, en conseqüència, sempre hi havia un desplaçament de -2h.
   --------------------------------------------

   Versió [15/06/2017]

   Millores funcionals

   • Visibilitat dels òrgans, de les sessions io dels documents de les sessions segons rols i permisos, veure la documentació a la descripció del servei
   • Un punt de l'ordre del dia pot tenir Acords i punts informatius, com elements diferenciats
    • Els punts informatius poden tenir subpunts que poden ser acords i punts informatius
    • Els Acords no poden tenir subpunts
   • Numeració dels acords: Hi ha una funció que numera els acords de forma seqüencial; es pot cridar aquesta funció tantes vegades com es vulgui abans de tancar la sessió.
   • Butlletí, la confecció del butlletí s'ha substituït per la visualització de la sessió

   Millores d'usabilitat

   • Nou editor de sessions; 
   • Tots els missatges que s'envien es mostres per pantalla i es pot canviar el seu contingut. En tot moment saps que estàs enviat i a qui s'envia
   -------------------------------------------

   Versió 1.0

   • Versió inicial del servei. Substitueix l'antiga eina de gestió sobre Lotus Notes