Comparteix:

Quins rols hi ha i quins permisos té cada un?

Rols

En l'eina intervenen els següents rols que seran assignats des de la Pestanya Comparteix del propi òrgan:

  • Secretari
  • Editor
  • Membre
  • Afectat
  • Altres

veure'n els detalls i la descripció de la funció de cada un d'ells en el Document Descripció del servei v2.0  apartat Rols i permisos.