Comparteix:

Serveis de Microsoft disponibles per la comunitat UPC

Què és Microsoft Office 365?

Microsoft Office 365 és la nova versió dels productes Microsoft. La UPC té contractada la llicència de Campus Microsoft des del 2003 per al PDI-PAS per la qual tenim dret a les actualitzacions de sistema operatiu Windows i a l'Office.

Office 365  permet treballar amb els seus serveis de dues maneres, en línia (al núvol)  i en local. Al febrer 2021 només es posa en marxa l'Office 365 en línia, i més endavant es desplegaran les llicències que ens permetran treballar amb l'Office 365 en local. Actualment el PDI-PAS ha de continuar treballant amb les llicències d'Office 2019 per disposar de l'Office en local a l'estació de treball.

Office 365 és un servei molt similar a la GSuite de Google.

 

Què necessito per treballar amb Office 365?

Hem de disposar d'un usuari Microsoft. A partir del 10 de febrer tota la comunitat UPC disposarà del seu usuari, que tindran el format:

  • PDI i PAS: nom.cognom@office365.upc.edu
  • Estudiants: nom.cognom@office365.estudiantat.upc.edu

A on nom.cognom és el mateix que al nostre usuari UPC o Google. La contrasenya també és la mateixa.

 

Quins serveis es posen en marxa?

En una primera fase les eines disponibles seran:

  • Word, Excel, PowerPoint i OneNotesón les eines online de Microsoft que permeten crear i compartir documents que guardarem al OneDrive.
  • OneDrive: emmagatzematge de fitxers
  • Teams és l'eina de comunicació i treball en grup que inclou videoconferència, xats i eines de col·laboració (de moment no permetrà la creació d'equips).

Respecte al correu electrònic d'Office 365, tothom té una bústia perquè és necessària per al funcionament d'Office 365, però tot el correu està redirigit cap a la bústia oficial de la UPC, que és Gmail. 

 

Què he d'utilitzar, GSuite de Google o Office 365?

La UPC recomana l'ús de la GSuite, però donat que tenim contractades les llicències d'Office 365, també posa a disposició de la comunitat UPC les eines Microsoft online.

Si no necessites Teams i la resta de serveis online de Microsoft no cal ni que entris al nou compte de Microsoft que tens creat.

Com que moltes organitzacions, com ara Universitats o empreses, treballen amb Office 365, la implantació a la UPC de la suite de Microsoft permetrà, a les persones que hagin de col·laborar amb aquestes organitzacions, fer-ho d'una forma àgil i còmode.

 

Ja no puc treballar amb l'Office en local? (Només aplica a PAS i PDI) 

Les llicències actuals del sistema operatiu Windows i l'Office que fa servir el PDI i PAS en local tenen vigència fins al maig del 2025, per tant es pot continuar treballant en local, tal com ho fèiem fins ara. Anirem informant de com funcionarem a partir d'aquesta data.

Les llicències per treballar al núvol són més econòmiques que les llicències per treballar en local, per tant, si no és estrictament necessari, és recomanable fer servir Office 365 al núvol.

 

 

Indicadors

Comptes O365

Updated on Update frequency Mensual

Updated on Update frequency Mensual

Updated on Update frequency Mensual

Updated on Update frequency Mensual

Updated on Update frequency Mensual

Updated on Update frequency Mensual

Updated on Update frequency Mensual

Updated on Update frequency Mensual

Updated on Update frequency Mensual

Updated on Update frequency Mensual