Comparteix:

Condicions d'ús d'Office 365

 

La UPC té contractat Office 365 for education, en modalitat A3. Les llicències A3 donen dret a utilitzar els productes Microsoft en local i fer servir els productes Microsoft online amb un compte Microsoft UPC.

 

Serveis Office 365  a disposició de la comunitat UPC

Podeu consultar la llista completa dels serveis que formen part de la llicència Office 365 A1 i A3

En una primera fase es posaran a disposició els productes detallats en l'apartat Productes, per poder-los usar amb totes les funcionalitats cal un compte Microsoft UPC.

 

Qui pot utilitzar Office 365

Per poder usar els serveis Office 365 cal un compte Microsoft UPC.

Consulteu els diferents perfils de vinculació amb la UPC i els procediments per accedir als serveis UPC

 

Compromís dels usuaris d'un compte Office 365 

Els comptes Office 365 són únics i personals. La persona amb un compte Office 365 es compromet a:

  1. Respectar les condicions d'ús recollides en aquesta pàgina, i fer un bon ús dels serveis Office 365.
  2. No compartir informació que contingui dades sensibles o confidencials a membres de fora o de dins de la institució. 
  3. Utilitzar el compte Office 365 per a ús i finalitats lligades a les activitats de docència, de recerca, de transferència de tecnologia o de gestió.
  4. Avisar al Servei d’Atenció TIC de les possibles fallades de funcionament.

L'incompliment d'aquesta normativa pot implicar la cancel·lació immediata del compte.

 

Compromís dels administradors d'Office 365 

Els administradors de comptes Office 365 es comprometen a:

  1. Avisar al Servei d’Atenció TIC de les possibles fallades de funcionament dels comptes Office 365.
  2. Informar el Responsable de seguretat (RGPD) de l’ús incorrecte d'un compte Office 365 i de qualsevol altre incident de seguretat. Comunicació d'incidències
  3. Impulsar el compliment de totes aquestes normes a tots els usuaris de comptes Office 365

L'incompliment dels compromisos per part dels administradors pot implicar la cancel·lació immediata de la funció d'administrador.

 

Compartició de documents d'Office 365 

Els documents d'Office 365 es poden compartir, i és responsabilitat de qui fa la compartició vetllar per la protecció de les dades personals que puguin contenir els documents. Consulteu el Manual de protecció de dades de la UPC.

Tothom té habilitada la compartició amb altres usuaris de la comunitat UPC. Si es vol compartir amb usuaris de fora de la UPC s'ha de sol·licitar seguint el següent procediment. 

En el moment de compartir un document fora de la UPC encara hem de ser més curosos amb la protecció de dades, i si el document conté dades sensibles i/o confidencials assegurar-nos el compliment de les regulacions i lleis de protecció de dades. Consulteu tota la informació relativa a protecció de dades a la UPC.

Qualsevol utilització incorrecta en la compartició de documents  pot suposar la baixa immediata del permís de compartir documents, que afectarà “tots” els usuaris que compartien el document. S’entén per utilització incorrecta: el mal ús dels recursos, la divulgació de dades de caràcter personal o informació confidencial, qualsevol ús que no es derivi del treball estrictament professional, o altres usos que derivin en: infraccions a la Propietat Intel·lectual, falsedat, sabotatge informàtic, frau informàtic, amenaces, calúmnies o injuries. 

 

Gravacions de sessions de Teams

Depenent del perfil de cada usuari aquest tindrà determinades funcionalitats del Teams activades.

En iniciar una gravació d'una sessió de Teams s'ha de tenir en compte que només s'ha de fer ús de la gravació si és estrictament necessari, ja que gravar la imatge i veu de persones és un tractament de les seves dades personals. Per fer-ho cal una legitimació.

 

Còpies de seguretat dels documents d'Office 365

La UPC no realitza cap mena de còpia de seguretat dels documents que hi ha a Office 365 (ni a OneDrive, ni a Teams). 

El servei de recuperació de dades que ofereix la UPC als seus repositoris de fitxers no aplica a Office 365. 

 

Baixes dels comptes Office 365

En el moment que un usuari es doni de baixa, s'inicia un període de carència en el qual encara pot accedir a la informació: consultar termini de la carència.

 

Documentació sobre la protecció de dades personals a la UPC

A part del que s'ha exposat en aquesta normativa, cal seguir la resta d’indicacions establertes en: el Manual UPC de Protecció de Dades, la Política de seguretat de la Informació, la Normativa de seguretat pròpia de la UPC i les condicions d'ús recollides en l'avís legal de la web de la UPC.