Comparteix:

Llicència

 

Des del 2003 la UPC té un contracte de campus amb Microsoft en la modalitat Desktop Campus, i que inclou actualització de Sistema operatiu Windows, Office (també per macOS) i les Core Cal. 

Ara Microsoft canvia el sistema de llicenciament i passem a Microsoft EES (Enrollment for Educations Solutions) en dues modalitats: M365 EDU A3 i M365 EDU A1. El  contracte Microsoft EES està vigent fins al 31/05/2025.

D'entre tots els serveis que formen part de Microsoft 365, els que la UPC posa a disposició de la comunitat estan descrits en l'apartat Productes.


Descripció de les diferents modalitats de llicència

M365 EDU A3: inclou l’actualització a l’última versió de sistema operatiu des d’equips amb llicència Windows o MAC OS, i Microsoft 365 Education A3 (word, excel, power point i acces) i les Core Cal d'accés a la llicència de Servidor. Les llicències M365 EDU A3 són nominals i, a partir del juny del 2022, per utilitzar-les es necessitarà usuari Microsoft.

M365 EDU A1 o Office 365 Education A1: és la llicència online, sense cost, tothom pot utilitzar els productes Microsoft online amb usuari Microsoft.

Microsoft 365 Education A3 Student Use Benefit: en aquesta modalitat els estudiants estan coberts pel “Benefici de l’Estudiant”. L'adquisició de llicències A3 contractades per tota l’organització dona cobertura als estudiants, en aplicació de la ràtio 1/40 (per cada llicència contractada PAS/PDI, cobreix 40 llicències per estudiant en la modalitat A3). 

 

Quins serveis estan inclosos a cada modalitat

A la següent pàgina de Microsoft podeu trobar quins serveis ofereix a cada modalitat: https://docs.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/microsoft-365-education

A la UPC s'aniran habilitant els serveis progressivament, per tal de fer un desplegament ordenat. Actualment està disponible la llicència A1 i amb els següents serveis per a PAS, PDI i Estudiants amb el Compte Microsoft per la UPC:

  • Azure Active Directory Basic for EDU
  • Azure Rights Management
  • Common Data Service
  • Exchange Online (Plan 1)
  • Microsoft Stream for O365 E3 SKU
  • Microsoft TeamsOffice for the web (Education)
  • Office Mobile Apps for Office 365
  • SharePoint Plan 1 for EDU

A més a més, a partir del novembre 2021 està disponible la llicència A3 per er a l'estudiantat de Grau i Màster de la UPC (dins el programa "Student Use Benefit") amb el que es poden descarregar l'Office en local (fins a 5 instal·lacions en PC o Mac per usuari). Nota: l'estudiantat de Doctorat actualment poden usar l'Office 2019 com el PDI-PAS. Més informació del programari d'estudiants a la web programari estudiants.

Encara no s'ha desplegat la llicència A3 per al PDI-PAS, que ha de continuar treballant amb les llicències d'Office 2019 per disposar de l'Office en local a la seva estació de treball.