Comparteix:

Què és Distribució de Software?

El servei de Distribució de Software ofereix als estudiants, als professors i al personal d'administració i serveis el software contractat i finançat  amb el pressupost centralitzat de la UPC, amb les condicions que estableixen les seves llicències 

Les llicències del programari indiquen qui pot instal·lar i utilitzar el programari, a quins i a quants ordinadors i amb quines condicions. 
 
L'accés al programari depèn del tipus d'usuari i del tipus de llicència: 
 

Funcionalitats del servei

quin servei donem

  • Accés al software llicenciat per a la UPC accessible mitjançant un navegador web.
  • Informació sobre el programari disponible, sobre les llicències i l'arribada de noves versions i difusió de les novetats que aporten les noves versions.
  • Fer consultes en l'ús del programari en la mateixa pàgina web
  • Resolució de les incidències de funcionament dels sistema a través del nostre Centre d'Atenció TIC-ATIC.

Tipus de programari

 La UPC posa a disposició de la comunitat universitària programari en diferents formats:

  • Productes: Un producte correspon al programari i la seva llicència tal i com el proporciona el proveïdor.
  • Imatges de PC: Una imatge de PC és un conjunt d'aplicatius agrupats en un únic fitxer, preparat per generar un CD que permetrà instal·lar-la en un PC.

Fitxa del producte

La fitxa del producte es divideix en tres parts:

  1. Dades - proporciona informació sobre el nom del producte, la descripció, el sistema operatiu sobre el que funciona i en quins idiomes està disponible.
  2. Llicència - proporciona informació sobre la llicència, el nom, la descripció, el tipus de llicència (si es de campus il·limitada o limitada), la data de caducitat de la llicència i, si s'escau, informació sobre els codis d'activació. En aquest apartat s'inclouen annexes amb informació d'interès.
  3. Instal·lació - en aquest apartat s'inclouen les diferents maneres d'instal·lar el producte en els idiomes disponibles.