Comparteix:

Com es canvia el servidor de llicències a Matlab?

Matlab, redirecció servidor llicències, llicències, distribució software

Per reconfigurar matlab per a què apunti a un nou servidor de llicències, cal seguir el procediment següent:

1- Descarreguem l'arxiu de llicència a distribució de software a l'apartat annexes. https://distribuciosoftware.upc.edu/productes/matlab

2- Obrim el programa i seleccionem la fletxa sota de la icona de l'interrogant > Licensing > Activate Software

3- Despleguem "Advanced Options" i seleccionem "I want to use a License file"

4- Premem sobre el botó Browse i seleccionem el fitxer que ens hem descarregat al punt 1

5- Reiniciem el programa.

Amb aquests passos hauríem d'haver redirigit el servidor de llicències al qual apunta el programa.

Si aquestes instruccions no funcionen s'ha de reinstal·lar el software i durant el procés d'instal·lació s'ha d'indicar el fitxer de llicències descarregat al punt 1.