Comparteix:

Com es canvia el servidor de llicències a Maple?

llicencies, redirecció servidor, maple, distribució software

Per poder redirigir el servidor de llicències que tenim assignat al programa Maple hem de seguir els següents passos:

1- Obrir un terminal amb permisos d'administrador: Inicio > escriure cmd > botó dret sobre Símbolo del sistema > Ejecutar como administrador

2- Dirigir-nos a la carpeta on està instal·lat el producte: Escrivim cd "C.\Program Files\Maple versió\license" > Intro

3- Executem notepad.exe com a administrador per obrir el fitxer license.dat: notepad.exe license.dat > intro4- Modifiquem el fitxer amb les dades del nou servidor: Canviar el SERVER per llicencies-maple.upc.edu > guardem

5- Reiniciem Maple i accedim a l'apartat Ayuda > Acerca de Maple...

6- Reactivem la llicència: Prémer el botó Reactivar Licencia

Si aquests passos no ens serveixen per redirigir cap al nou servidor de llicències s'haurà de comprovar que existeixi la variable d'entorn apuntant al fitxer license.dat i si no hi és s'ha d'afegir.

1- Obrim les propietats de Mi PC: Inici > Botó dret sobre Mi PC > Propiedades

2- A la pantalla que ens apareix accedir a l'enllaç Configuracion avanzada del sistema i a la següent finestra prémer sobre el botó Variables de entorno...

3- Afegir/Modificar l'entrada LM_LICENSE_FILE amb la ruta del fitxer license.dat

4- Tornar a reiniciar Maple i reactivar la llicència igual que en els punts 5 i 6

Si tots aquests passos no ens funcionen caldrà reinstal·lar el programa.