Comparteix:

Protocol d'ús de llengües en el programari UPC

Aprovat al Consell de Govern de 30 de maig de 2024

Segons l’Acord CG/2024/03/21, de 30 de maig de 2024, del Consell de Govern, en el que s'estableix el Protocol d'ús de llengües en el programari de la UPC, s'estableix el català com llengua per defecte en la instal·lació del programari dels equips informàtics de la UPC.

Si es vol instal·lar programari en una altra llengua s’ha d’adreçar una sol·licitud al vicerectorat responsable de l’estratègia digital de la UPC, per mitjà d'aquest formulari.

Més informació

Aquest protocol s'emmarca dins el Pla de llengües UPC 2022-2025l’objectiu d’enfortiment del català per garantir-ne l’ús com a llengua d’ús normal en les diferents activitats de la universitat, fixant els criteris i els compromisos sobre la disponibilitat de programari en català en tots els equips informàtics de la UPC, on caldrà instal·lar en català per defecte, sempre que hi hagi la versió disponible en aquesta llengua, sens perjudici que estiguin disponibles altres llengües en els programaris que ofereixen la tria d’idioma.

En el cas del programari en què l’usuari pot canviar del català a una altra llengua, s’haurà de preveure que es restitueixi la versió en català per als usos posteriors, si s’ha canviat l’idioma.

Aquesta indicació afecta els equips informàtics d’ús general de la comunitat, com ara els de les biblioteques, les aules informàtiques, els laboratoris i altres espais comunitaris de tota la universitat, així com els de les unitats d’administració i serveis.

Si es vol instal·lar programari en una altra llengua s’ha d’adreçar una sol·licitud al vicerectorat responsable de l’estratègia digital de la UPC, per mitjà d’un formulari específic en què cal aportar la informació sobre el programari, els equips afectats, la  quantitat estimada d’usuaris i,especialment, la motivació per la qual es demana aquesta excepció.

Text complet de l'acord.