Comparteix:

¿Què és una Multiple Activation Key (MAK) y com funciona?

MAK és un sistema disponible pel contracte de volum que te la UPC amb Microsoft i que s'usa per a gestionar l'activació, descàrrega i la instal·lació d’aplicacions Microsoft de forma automàtica  per diversos equips portàtils de la Universitat que s'utilitzen fora dels Campus, a través d'una clau MAK. Aquest servei permet portar a terme activacions de (Sistema operatiu Windows i Office) que localitzareu a la intranet de Distribució de Software.

Aquest servei permet utilitzar una mateixa clau MAK, per un número predeterminat d'activacions, basades en el contracte de Volum que te la UPC amb Microsoft.

Aquest servei d'activació és per utilitzar només per aquells equips portàtils de la Universitat que s'utilitzen fora dels Campus, donades les limitacions de disponibilitat del sistema.