Comparteix:

Es pot fer servir la llicència Microsoft Azure Dev Tools for Teachingsobre un PC de laboratori amb Linux?

Depèn de la finalitat en la utilització, per equips d'Aules, laboratoris de recerca i docència sense sistema operatiu client Windows instal·lat, caldrà que l'equip disposi d'algun certificat d'autenticitat (COA) conforme l'equip s'ha adquirit o disposa d'algun tipus de llicència de SO Windows. Imatge d'exemple del Certificat d'autenticitat COA:

Per als casos en què els equips no disposin de certificat d'autenticitat COA, ni tinguin un sistema operatiu client Windows instal·lat i es vulgui utilitzar el de la Subscripció Microsoft Imagine, cal complir amb els requeriments següents: 
UPC només pot instal·lar un sistema operatiu client Windows en equips dels laboratoris, només si: 

  • Els equips són de la seva propietat o de lloguer, estan ubicats als laboratoris o Aules amb la llicència d'aquest contracte vigent.
  • Els productes s'utilitzen per a permetre l'aprenentatge, ensenyança e investigació   en relació amb tecnologies Microsoft.
  • No s'utilitzen per activitat de caràcter general, com navegar per internet o accedir al correu electrònic, així com activitats no relacionades amb les matèries.