Comparteix:

Es pot fer servir la llicència Microsoft Azure Dev Tools for Teaching pel VisualC a aules?

Depèn de la finalitat de l'activitat. Només per equips d'Aules, laboratoris de recerca i docència, on la instal·lació del producte que es vulgui instal.lar, requereixi d'un sistema operatiu client Windows. En aquest cas, caldrà que l'equip disposi d'algun certificat d'autenticitat (COA) conforme l'equip s'ha adquirit o disposa d'algun tipus de llicència de SO Windows. Adjuntem imatge d'exemple del Certificat d'autenticitat COA:

Pels casos que els equips no disposin de certificat d'autenticitat COA, ni tinguin un sistema operatiu client Windows instal·lat, i es vulgui utilitzar el de la Subscripció Microsoft Imagine, cal complir amb els següents requeriments: 
UPC només pot instal·lar un sistema operatiu client Windows en equips d'Aules, laboratoris de recerca i docència, només si: 

  • Els equips són de la seva propietat o de lloguer, estan ubicats als laboratoris o Aules amb la llicència d'aquest contracte vigent.
  • Els productes s'utilitzen per a permetre l'aprenentatge, ensenyança i investigació en relació amb tecnologies Microsoft.
  • No s'utilitzen per activitat de caràcter general, com navegar per internet o accedir al correu electrònic, així com activitats no relacionades amb les matèries.