Comparteix:

Procediments

Creació d'una unitat compartida

Qui ho pot demanar

El director/a, l'administrador/a o el cap d'una unitat, centre, departament, servei o gabinet,  i els integrants d'un grup de recerca.

No es poden crear unitats compartides amb un usuari genèric.

Com es demana

S'ha de demanar als Serveis TIC que corresponen a la teva unitat. Si treballes a Serveis Generals, ho has de demanar emplenant aquest tiquet a l'ATIC.

 1. Nom de la carpeta: he de seguir la nomenclatura de noms
 2. Membres que tindran permisos de gestor: aquestes persones podran després afegir altres membres, cadascun amb el seu nivell de permisos
 3. Tipus de comparticióS'ha d'escollir si s'habiliten algunes d'aquestes opcions:
  1. Es podrà donar accés als fitxers a persones que no pertanyen a upc.edu?
  2. Es pot donar accés als fitxers a persones que no en siguin membres?
  3. Permetre que els lectors i els usuaris amb permís per comentar baixin, copiïn i imprimeixin fitxers?

 

Compartir documentació fora del domini UPC

El Drive de la UPC ens permet compartir amb qualsevol que tingui un compte Google, aquest procediment ens permetrà compartir documentació amb persones que no tinguin compte Google i amb internet.

Qui ho pot demanar

El director/a, l'administrador/a o el cap d'una unitat, centre, departament, servei o gabinet, i els integrants d'un grup de recerca.

No es pot demanar per a usuaris genèrics.

Com es demana

Emplenant aquest tiquet de l'ATIC,  indicant les següents dades.

 1. Nom complet del sol·licitant
 2. Sigles de la unitat
 3. Objectiu: perquè s'han de compartir els documents
 4. Nom complet de les persones que han de compartir la documentació

Com es comparteix fora del domini

Una vegada se'ns ha autoritzat a compartir fora de la UPC es poden donar dos casos:

 • La persona amb qui volem compartir té un compte de Google, en aquest cas la compartició funcionarà de la mateixa manera que amb els usuaris de la UPC
 • La persona amb qui volem compartir no té compte de Google, aquesta persona accedirà mitjançant un codi numèric amb la funcionalitat Visitor Sharing.

Protecció de dades

La compartició dins de Google Workspace és molt senzilla i molt potent, i precisament per aquest motiu hem de ser encara més curosos amb la protecció de dades. Per aquest motiu un cop autoritzat a compartir documents fora de l'àmbit UPC els usuaris rebran un correu amb la següent informació:

A partir d'aquest moment pots compartir documentació fora de l'àmbit UPC.

En el moment de compartir un document fora de la institució has de tenir en compte, si el document conté dades sensibles i/o confidencials, que et compromets a complir amb la normativa de Seguretat TIC i Protecció de Dades.

Qualsevol utilització incorrecta en la compartició de documents  pot suposar la baixa immediata del permís de compartir documents a internet. Afectarà “tots” els usuaris que la compartien. S’entén per utilització incorrecta: el mal ús dels recursos, la divulgació de dades de caràcter personal o informació confidencial, qualsevol ús que no es derivi del treball estrictament professional, o altres usos que derivin en: infraccions a la Propietat Intel·lectual, falsedat, sabotatge informàtic, frau informàtic, amenaces, calumnies o injuries. 

 

Configurar una URL específica a un Google Sites

Requisits
Si voleu publicar un Google Site sota un domini upc.edu heu de complir amb els següents requisits:
Qui ho pot demanar
El PAS i PDI de la UPC
 
Com es demana
Prèviament, heu de compartir el vostre Google Site amb "upc.edu" o "Públic" per tal puguem accedir-hi.
Emplenant aquest tiquet a l'ATIC , indicant les següents dades:
 1. Nom del web
 2. Objectiu del web
 3. Administradors del web
 4. Unitat funcional responsable
 5. URL actual: sites.google.com/upc.edu/nom-actual-site
 6. URL desitjada que haurà de seguir la normativa de dominis UPC: nom-site.upc.edu

Cal tenir en compte

Aquesta petició també inclou la petició de compartir informació fora de l'àmbit UPC (procediment anterior), ja que un Sites de Google no deixa de ser un document del nostre Drive, i si volem publicar-ho a internet cal que qualsevol usuari d'internet el pugui veure. Llegiu el que diu el procediment de compartició fora de l'àmbit UPC per veure quines implicacions relatives a la protecció de dades en té.

 

Creació d'un grup Google per a una unitat

L'administració d'aquest grup serà delegada a la unitat que fa la petició, aquesta administració és fa des de https://groups.google.com/. Es recomana no modificar els paràmetres de configuració.

El format és nomgrup@unitats.grups.upc.edu, a on nomgrup ha de seguir la nomenclatura de noms

Qui ho pot demanar

PAS i PDI de la UPC, però caldrà l'autorització d'un usuari autoritzat.

Com es demana

Emplenant aquest tiquet a l'ATIC  indicant les següents dades:

 1. Administrador del grup (si no s'indica, serà el mateix usuari autoritzat)
 2. Nom escollit pel grup, veure la nomenclatura de noms

 

 

Augment de quota d'emmagatzematge

A quins perfils se'ls ofereix augment de quota:

PDI, PAS, estudiants de doctorat i comptes genèrics

Qui ho pot demanar
El director/a, l'administrador/a o el cap d'una unitat, centre, departament, servei o gabinet, i el responsable  d'un grup de recerca.

Com es demana

Emplenant aquest tiquet, a on hauràs d'indicar les següents dades:

 • Nom i cognoms de la persona que necessita espai addicional
 • Motivació raonada de la necessitat

Vigència

Aquests augments de quota es revisaran periòdicament per tal de garantir que el Google Workspace de la UPC no superi la quota total disponible al domini.