UPCconnect
UPCconnect

Comparteix:

Documentació tècnica


L'arquitectura de la plataforma UPCconnect és modular, i s'ha desenvolupat emprant fonamentalment eines de programari lliure:

 • openser
 • opensips
 • kamailio
 • asterisk
 • wesip
 • sailfin
 • radiator
 • apache
 • mysql

 

El nucli de la plataforma está constituit per un servidor SIP on es registren els usuaris actius, i que gestiona tota la senyalització entre els diferents elements. 

Els principals elements són:

 • NATBOX + RTP Proxy: facilita l'ús d'adreçament privat en qualsevol agent (tant el vostre terminal de sobretaula, com el comunicador web que podeu utilitzar tant des qualsevol lloc de treball, client softphone per a estació de treball, o un client SIP de terminal mòbil.
 • B2BUA: controla el tràfic sortint i incorpora el mòdul anti-frau.
 • Presence: mòdul que informa de l'estat i la ubicació de totes les extensions registrades.
 • Redirects: dona suport al desviament de trucades, tant als agents com a altres mòduls de la plataforma.
 • IVR: suport a les funcions d'operadora automàtica.
 • Voicemail: és la bústia de veu, a la qual podeu desviar la vostra extensió.
 • Fax digital: proporciona el servei de FAX.
 • Conference: proporciona el servei de sales de (multi)conferències.
 • Freeswitch: ofereix suport al comunicador web
 • GW NGN, MD110 i sip-trunk: pasareles d'intercanvi de tràfic amb la xarxa pública de telefonia, els sistemes Ibercom de la UPC o altres sistemes de telefonia via sip-trunk.

 

A més, es disposa de dos portals per a la gestió de la plataforma i per a la gestió particular del compte de cada usuari.