Vés al contingut (premeu Retorn)

Model de gestió del servei

El servei UPCconnect està basat en l'ús directe de la xarxa local de cada edifici com a suport per al transport de la veu i la senyalització necessària. Això comporta la connexió directa d'equips i telèfons si escau a les xarxes locals administrades per el personal propi de la Unitat.

A fi de facilitar la incorporació a UPCconnect de les unitats que encara no disposen del servei s'ha plantejat un model de servei equivalent al que ja s'ofereix en la incorporació d'antenes Wi-Fi associades al servei XSF-UPC. En aquest model, el servei és responsabilitat de UPCnet, en tant que les diferents Unitats ofereixen l'accés a la xarxa dels elements necessaris (Access Points en el cas de la XSF, Telèfons en el cas de UPCconnect).

Desplegament inicial del servei

En el desplegament inicial del servei UPConnect en noves Unitats es duu a terme una optimització de la configuració de xarxa. Aquest procés té per objecte garantir que la qualitat de les converses de veu no es veurà afectada pel fet de compartir el mig físic (xarxa IP) amb altres serveis (xarxa local en aquest cas). Aquesta optimització, així com el suport per a la configuració de xarxa en les Unitats afectades es durà a terme en col·laboració amb el personal tècnic de UPCnet, que oferirà les pautes a seguir així com el suport en els dubtes més freqüents.

Gestió d'incidències de terminals UPCconnect

L'atenció de qualsevol incidència del servei UPCconnect es dirigirà per defecte al ATIC. L'equip tècnic de UPCnet durà a terme les primeres comprovacions per esbrinar si el problema està relacionat amb el servei global ofert a tota la UPC o a la Unitat afectada en concret, la configuració del terminal o terminals afectats, o bé en la configuració d'usuari(s).

En última instància, si la incidència no pot ser resolta per UPCnet o es sospita que pot haver implicat algun element gestionat pel Centre de Càlcul que gestiona l'electrònica de xarxa de l'usuari, el personal tècnic de UPCnet es posarà en contacte amb els interlocutors tècnics de la Unitat, per a sol·licitar ajuda en la resolució de la incidència.

Atenció d'incidències de Xarxa Local

L'atenció d'incidències de xarxa local continuarà sent responsabilitat del Centre de Càlcul o personal tècnic de cada Unitat. Si en alguna de les incidències o tiquets es sospita que els elements desplegats de UPCconnect (terminals telefònics principalment) poguessin ser causa o estar relacionats amb el malfuncionament, es podrà eliminar el terminal temporalment per fer la comprovació.

Una vegada resolta la incidència de xarxa, sense la intervenció dels elements de telefonia que poguessin afectar, es restablirà la connectivitat anterior. En cas de persistir novament la incidència s'escalarà al ATIC per procedir com en el punt anterior.

Provisió d'usuaris i terminals

Els procediments d'alta, baixa o modificació d'usuaris de UPCconnect són independents de si la xarxa local en la qual es troba l'usuari afectat és o no gestionada per UPCnet. Es duran a terme, per tant els procediments publicats en aquesta web.

UPCnet, com a responsable del servei UPCconnect, durà a terme els treballs relacionats per a la provisió i configuració dels terminals telefònics.

Els telèfons no formen part del servei i per tant no se subministraran com a norma general per fer front a noves peticions de servei. Sí estarà contemplat, no obstant, el suport al desplegament físic de terminals homologats, encara que l'usuari podrà escollir l'autoservei si així ho preferís.

Per regla general s'evitarà la instal·lació de cablejat addicional per als nous usuaris, utilitzant, allà on sigui possible, la connexió de xarxa d'existent. És important remarcar que el servei UPCconnect està orientat a usuari – no a terminal – i per tant, és independent del terminal, sent possible fer ús del mateix des de diferents entorns: client per PC, client mòbil i portal web.

Per a més informació consulteu l'apartat Procediments.