UPCconnect
UPCconnect

Comparteix:

Normativa

Normativa UPCconnect

Alta del servei

La sol·licitud d'alta ha d'anar acompanyada de l'autorització dels responsables administratius de la Unitat que es farà càrrec dels mateixos. El motiu és que el servei pot implicar despeses derivades del consum telefònic.

De la mateixa manera, tots aquells canvis de configuració que puguin portar associats una repercussió econòmica hauran de ser autoritzats expressament per els responsables de la Unitat. Per exemple, desviaments de trucades a línies mòbils, autorització per ampliar l'àmbit geogràfic de les trucades, etc - hauran de ser autoritzats expressament per els responsables de la Unitat.

Per sol·licitar un alta cal contactar amb ATIC proporcionant la informació següent:

 • Nom d'usuari associat a la línia
 • Unitat a la qual ha d'anar associada la línia
 • Si ja disposa de terminal IP de sobretaula o no
 • Referència de la roseta on anirà connectada (si aquesta és visible)
 • Categoria telefònica que ha de tenir associada la línia (trucades internacionals, només trucades corporatives)
 • Ubicació (Edifici, planta i despatx)

 

Baixa del servei

La sol·licitud de baixa ha d'anar acompanyada de l'autorització dels responsables administratius de la Unitat que té associada la línia.

 

Gestió de consums

Per a la gestió dels consums de telefonia de les línies associades al servei UPCconnect, els directors, administradors i caps de servei de les diferents Unitats, poden accedir al sistema web gCOT.

 

Canvi de categoria d'una línia

Contacta amb ATIC per sol·licitar un canvi de categoria a una línia telefònica. Un canvi a una categoria inferior el pot demanar el propi usuari de la línia. Un canvi a categoria superior requereix de l'autorització dels responsables administratius de la Unitat ja que pot implicar despeses derivades del consum telefònic.

Categories disponibles:

   • Local

   • Provincial

   • Nacional

   • Mòbils (nacional + mòbils)

   • Internacional

 

Suport incidències al servei

Contacteu amb ATIC si teniu consultes o incidències com a usuaris del servei UPCconnect.