Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa

Destinataris del servei

Actualment ja està desplegat completament a les unitats ubicades campus de Castelldefels, Vilanova, Manresa, Sant Cugat, Facultat de Nàutica i al Campus de Diagonal Besòs, així com a la major part dels Edificis del Campus Nord i Campus Sud.

Durant l'any 2016 s'està portant a terme la implantació del servei al Campus de Terrassa i a l'ETSEIB, i en fases posteriors es completarà a la resta d'ubicacions de la UPC.
Qualsevol unitat que desitgi fer servir UPCconnect només cal que es posi en contacte amb UPCnet. Des del punt de vista del desplegament inicial o bé de la migració puntual d'usuaris del servei telefònic tradicional, UPCconnect no té cap cost de manteniment específic associat. Ara bé, el seu desplegament té una complexitat que varia segons les característiques i necessitats de cada Unitat. Per aquest motiu i tenint en compte les dades concretes de volum d'usuaris, ubicació i infraestructura de xarxa existent, s'haurà de valorar i validar la posada en marxa del servei en cada cas.

Condicions econòmiques del servei UPCconnect

  • El servei UPCconnect es finança a través del pressupost centralitzat. Queda exclosa d'aquest pressupost la contractació inicial o migració del servei de telefonia fixa, tant pel que fa a l'aprovisionament de terminals telefònics com als recursos humans per fer la migració. Aquest recursos inclouen el suport a la configuració de xarxa necessària com la configuració inicial de terminals i provisió d'usuaris a la plataforma.
  • Els usuaris tenen a la seva disposició  per mitjà del portal web,  accés al registre de trucades realitzades, rebudes o perdudes. El cost de les trucades telefòniques és idèntic a l'existent en el servei de telefonia fixa. La gestió dels consums telefònics es fa mitjançant el servei GCOT