Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés a funcionalitats UPCconnect des de terminals analògics

En algunes ocasions, quan es passa del servei de telefonia fixa a UPCconnect, cal conservar el terminal analògic antic, que es pot reaprofitar per realitzar converses senzilles de veu. Això és possible gràcies a la instal·lació d'un maquinari especial que porta a terme la conversió de telefonia analògica a telefonia IP.

Aquesta comparativa està pensada especialment per a aquests usuaris, ja que sovint no es té clar el fet de disposar del servei UPCconnect,  atès  que el terminal telefònic és l'antic.

 

 

Activitat

Marcació antiga

Marcació UPCconnect

Dial per Marcar

Automàtic

# (D’aquesta manera no cal esperar 4 segons perquè s’executi l’activitat realitzada)(*)

Trucades internes

Marqueu el número interior desitjat (les 5 darreres xifres)

(D’aquesta manera no cal esperar 4 segons perquè s’executi l’activitat realitzada)

Trucades externes

Marqueu 0 + Numero desitjat

Marqueu 0 + Numero desitjat # (*)

Marcatge abreujat comú

-  Despengeu el microtelèfon.

-  Espereu el to de marcar.

-  Marqueu el número abreujat.

-  Despengeu el microtelèfon.

-  Espereu el to de marcar.

-  Marqueu el número abreujat # (*)

Marcatge abreujat individual

Per enregistrar:

-  Despengeu el microtelèfon.

-  Espereu el to de marcar.

-  Marqueu: *51*núm.abreujat*núm.complet#

-  Espereu el to de verificació.

-  Podeu repetir el procediment tantes vegades com vulgueu.

 

El número complet ha de tenir un màxim de 20 dígits.

 

Per marcar:

-  Despengeu el microtelèfon.

-  Espereu el to de marcar.

-  Marqueu: **núm.abreujat.

 

Cancelació de números abreujats:

-  Realitzeu el mateix procediment que per enregistrar, marcant: #51*núm.abreujat#

 

Cancelació de tots el números abreujats:

-  Realitzeu el mateix procediment que per enregistrar, marcant: #51#

Es permeten fins 10 números abreujats, del 100 al 109

 

Es poden configurar a través del portal d'usuari del servei, disponible a la URL https://upcconnect.upc.edu apartat Marcació abreujada

 

 

 

Una vegada definits, només cal marcar el codi abreujat desitjat (100 a 109) #

(*)


Cancelació general

Per a cancelar totes facilitats que tingueu activades al vostre telèfon: #001#

No existeix similitud.

Consulta

Estant en comunicació amb un número extern o intern, podeu fer el següent:

-  Premeu el botó R (o marqueu un 1 en

els telèfons de disc) si es tracta d'un telèfon analògic.

-Premeu la tecla Consulta si es tracta d'un telèfon digital.

-  Espereu el to de marcar.

-  Marqueu el número desitjat, tot seguint el procés corresponent.

-  Realitzeu la consulta.

-  Marqueu un 2 per tornar a la comunicació original.

 

Consulta repetida

Per canviar successivament d'una comunicació a l'altra, feu una consulta repetida:

-  Si es tracta d'un telèfon analògic:

-  Marqueu un 2 cada vegada que vulgueu passar d'una comunicació a l'altra.

-   Si es tracta d'un telèfon digital:

-  Premeu la tecla de línia on es troba retinguda la trucada que es vol recuperar.

Tenint una conversa entre l'usuari A i l'usuari B, on B vol realitzar una consulta a C:

 

-  L'usuari B prem la tecla de penjar durant menys de 2 segons, alliberant el botó de penjar.

 

-  Llavors l'usuari B deixa d'escoltar a l'usuari A, i

tecleja el número # de l'usuari C.

 

-  Si l'usuari C respon la trucada, B i C estan en conversa i pot realitzar la consulta.

 

-  Per recuperar la trucada original, B haurà de prémer el botó de penjar durant menys de 2 segons (alliberant el botó).

 

Consulta repetida

Per canviar successivament d'una comunicació a l'altra, feu una consulta repetida, cal prémer el botó de penjar durant menys de 2 segons (alliberant el botó) cada vegada.

Transferència de trucades

Per transferir una trucada a un altre número interior:

 

Si es tracta d'un telèfon analògic:

-  Premeu el botó R ( o marqueu un 1 en els telèfons de disc).

-  Espereu el to de marcar.

-  Marqueu el número interior.

-  Espereu resposta i anuncieu la trucada (podeu saltar-vos aquest pas).

-  Pengeu el microtelèfon.

 

Si es tracta d'un telèfon digital:

-  Premeu la tecla Consulta.

-  Truqueu a la segona persona.

-  Premeu Transferencia abans o després d'ésser contestat.

Tenint una conversa entre l'usuari A i l'usuari B, on B vol transferir la trucada a C:

 

-  L'usuari B prem la tecla de penjar durant menys de 2 segons, alliberant el botó de penjar.

 

-  Llavors l'usuari B deixa d'escoltar a l'usuari A, i

tecleja el número # de l'usuari C.

 

-  Si l'usuari C respon la trucada, B i C estan en conversa. Llavors B penja la trucada i la transferència es completarà.

 

-Si l'usuari C no respon la trucada, llavors B haurà de prémer el botó de penjar durant menys de 2 segons (alliberant el botó) per tal de recuperar la trucada inicial entre l'usuari A i B.

 Multiconferència

Després d'establir una comunicació, hi podeu anar afegint nous conferenciants de la manera següent:

 

-  Premeu el botó (o marqueu un en els telèfon de disc) si es tracta d'un telèfon analògic. Premeu la tecla

Consulta si es tracta d'un telèfon digital.

-  Espereu to per marcar.

-  Marqueu el número d'un nou conferenciant.

-  Comuniqueu-li que entra en multiconferència.

-  Marqueu un 3.

 

Repetint aquest procediment podeu introduir fins a un màxim de 8 conferenciants.

Tots el participants sentiran un to d'avís cada 15 segons.

Per fer una multitrucada, hem de fer servir el portal d'usuari disponible a la URL

https://upcconnect.upc.edu  apartat Multitrucada.

 

A la pantalla de la dreta especificarem els números a trucar alhora. (es pot gravar la configuració i recuperar-la més tard a l'opció Historial ).

 

 

 

Una vegada especificats tots els números dels participants, només cal prémer el botó “Iniciar multitrucada”.

(*)

Retrotrucada  automàtica

Si al trucar, a un número interior, rebeu to d'ocupat, podeu fer si ho desitgeu:

-  Marqueu un 6.

-  Espereu el to de verificació.

-   Pengeu el microtelèfon.

 

Mentre espereu ser trucat podeu rebre i fer trucades normalment. Quan el número trucat quedi lliure rebreu una trucada automàticament amb senyal de retrotrucada.

 

La retrotrucada s'anul.la automàticament després de 8 segons.

 

Anul.lar totes les retrotrucades.

-  Despengeu el microtelèfon.

-  Espereu el to de marcar.

-  Marqueu #37#.

-  Espereu el to de verificació.

-  Podeu penjar el microtelèfon.

 

Anul.lar una retrotrucada.

- Seguiu el mateix procediment que l'anterior però marcant: #37*número_interior#

 

Retrotrucada automàtica en el cas que totes les línies externes estiguim ocupades.

Si rebeu un to de congestió quan marqueu un 0, perquè totes les línies externes estan ocupades, podeu sol.licitar una retrotrucada automàtica.

-  Marqueu un 6.

-  Espereu el to de marcar.

-  Marqueu el número extern i a continuació #.

-  Espereu el to de verificació.

-  Pengeu el microtelèfon.

 

Mentre espereu la retrotrucada podeu fer i rebre trucades normalment.

Quan una línia externa quedi lliure, començarà la trucada externa de manera automàtica i rebreu la trucada amb senyal de retrotrucada.

 

Per anul.lar aquesta retrotrucada seguiu els pasos d' Anul.lar retrotrucada però marcant: # 37 * número exterior #

No implementat. (*)

 

Captura de trucades

 

Podeu respondre des del vostre lloc de treball a una trucada dirigida a un altre número:

-  Despengeu el microtelèfon.

-  Espereu to per marcar.

-  Marqueu el número interior del telèfon al qual truquen.

-  Espereu sentir el to d'ocupat.

-  Marqueu un 8.

 

Si pertanyeu a un grup de captura de trucades, podreu contestar qualsevol trucada dirigida al grup marcant * 8 #.

Haureu de procedir de la mateixa manera si pertanyeu a un grup general i desitjeu contestar la trucada dirigida a un altre número.

 

Podeu respondre des del vostre lloc de treball a una trucada dirigida a un altre número:

 

-  Despengeu el microtelèfon.

-  Espereu to per marcar.

-  Marqueu *9 + extensió del telèfon al qual truquen # (*)

 

Si pertanyeu a un grup de captura de trucades, podreu contestar qualsevol trucada dirigida al grup marcant

*9# (*)

Repetició automàtica de l'últim número extern marcat

-  Despengeu el microtelèfon.

-  Espereu el to per marcar.

-  Marqueu *** o 1.

Segons terminal, marqueu la tecla de repetir l'ultima marcació. Per exemple, als terminals Panasonic, aquesta tecla té dos cercles un sota l'altre.

Trucades en espera

Si necessiteu parlar amb un número interior que està ocupat, podeu fer el següent:

 

Per iniciar la indicació de trucada en espera

-  Marqueu un 5.

-  Espereu el to de trucada.

-  Espereu la contestació del número interior trucat.

El número trucat, si té habilitada aquesta facilitat, sentirà el to de trucada en espera.

 

Per rebre la indicació de trucada en espera

-  Marqueu un 2.

-  Encarregueu-vos de la trucada.

-  Marqueu un 2 per tornar a la comunicació original.

També podeu finalitzar i penjar per rebre la trucada en espera.

No implementat.

 

Amb els terminals analògics connectats al Gateway SIP, només es pot mantenir una conversa alhora.

 

Es poden tenir més converses si es fa ús d'un softphone o del comunicador web.

Seguiu-me

Si heu d'absentar-vos temporalment del vostre lloc de treball i desitgeu que les vostres trucades siguin rebudes en el lloc on us trobareu, podeu programar (si hi esteu autoritzat) un desviament.

Per activar aquesta facilitat des del vostre aparell:

-  Despengeu el microtelèfon.

-  Espereu el to de marcar.

-  Marqueu * 21 * número de contestació #.

-  Espereu el to de verificació.

-  Pengeu el microtelèfon.

 

Mentre el telèfon estigui programat amb aquest tipus de desviament, es poden fer trucades de sortida normalment.

Al despenjar el microtelèfon, sentireu un to especial indicant l'estat de desviament.

 

 

 

 

 

Activació remota

Per activar el desviament remotament heu de procedir com en el punt anterior però marcant:

* 21 * número propi * número de

contestació #

 

Desactivació

Per anul.lar aquesta facilitat heu de procedir igualment però marcant:

# 21 #

 

Desactivació remota

Per anul.lar aquesta facilitat heu de procedir igualment però marcant:

# 21 * número propi #


-  Despengeu el microtelèfon.

-  Espereu el to de marcar.

-  Marqueu * 21 * número de contestació # (*)

-  Espereu el to de verificació.

-  Pengeu el microtelèfon.

 

També es pot configurar al portal usuari, apartat Desviament programat

 

 

 

 

 

Desactivació

Per anul.lar aquesta facilitat heu de procedir igualment però marcant:  * 21 * # (*)

 

Desviament de trucades

 

Si teniu autoritzada aquesta facilitat, podreu activar-la de la manera següent:

-  Despengeu el microtelèfon.

-  Espereu to per marcar.

-  Marqueu una de les claus següents:

*   21 #        (Desviament immediat).

*   211 #      (Desviament si absent).

*   212 #      (Desviament si ocupat).

-  Espereu el to de verificació.

-  Pengeu el microtelèfon.

 

El desviament pot estar programat fins a una posició de contestació comuna o individual. Des de la posició e contestació sempre és possible parlar i transferir trucades a la posició desviada.

 

Cancel.lació del desviament

Per anul.lar el desviament seguiu el mateix procediment anterior però ara marcant:

# 21 #    (Desviament immediat).

# 211 #  (Desviament si absent).

# 212 #  (Desviament si ocupat).

 

En telefonia IP no hi ha diferència entri segueix-me i Desviament. El procediment està explicat en l'apartat anterior.

 

Servei de cortesia

 

Activació

Campus de Barcelona:  *21*17776#

Campus de Terrassa:    *21*98030#

Edificis A0 i Nexus II    *21*37999#

 

 

Els missatges de veu es reben per mail.

També es pot accedir des de qualsevol terminal marcant l *86# (*) o bé accedint a l’apartat Bústia de Veu del portal d'usuari:

https://upcconnect.upc.edu  .

Cadenat electrònic

Aquesta funció permet bloquejar les trucades de sortida d'una extensió determinada amb un codi.

Es pot configurar a través del portal d'usuari del servei, disponible a la URL https://upcconnect.upc.edu apartat Filtratge.

(*) Aquesta marcació també aplica als terminals IP (Thomson, Polycom, Granstream, etc) i softphones.