Comparteix:

Arquitectura del Servei

L'arquitectura del servei està formada per una  controladora Wi-Fi del fabricant CISCO que es complementa amb diferents serveis necessaris, com ara:

  • DNS
  • LDAP
  • Servei de gestió i monitorització
  • Portal d'autenticació web
  • Radius
  • DHCP
  • NAT

Els punts d'accés es connecten localment a les diferents xarxes d'accés. Amb aquest esquema no és necessari disposar d'electrònica de xarxa específica per a la provisió del servei.