Comparteix:

Normativa

Normativa wifiUPC

Qui pot utilitzar la wifiUPC

El servei wifi UPC el pot utilitzar qualsevol persona que estigui a les dependències de la UPC segons els quatre tipus d'accés:

 • eduroam: qualsevol persona amb credencials eduroam, les credencials eduroam son universals.
 • UPCguest: convidats de la UPC, persones que estan de visita a la UPC i necessiten connexió wifi i no son usuaris eduroam. 
 • Wifi per congressos: assistents a congressos que es realitzen a la UPC i no son usuaris eduroam.
 • IOTupc: resta de dispositius electrònics d’ús general: sensors, dispositius de seguretat i manteniment que fan servir wifi per l’accés a la xarxa de dades.

Compromís dels usuaris de la wifi UPC

Els usuaris de la wifi UPC en qualsevol de les seves modalitats, eduroam, UPCguest, wifi per congressos i IOTupc es comprometen a:

 1. Fer un bon ús de la wifi.
 2. Utilitzar la wifi exclusivament per a ús i finalitats acadèmiques lligades a les activitats docents, de recerca i de transferència de tecnologia o de gestió.  Està expressament exclòs l'ús de la wifi per a oferir serveis a tercers.
 3. No revelar les credencials d'accés a la wifi a terceres persones o entitats.
 4. En el cas d'UPCguest les dades que es recullen de l'usuari serveixen per identificar-lo.
 5. En el cas de IOTupc, els compromisos anteriors s'estenen als responsables dels dispositius connectats a la xarxa.

L'incompliment dels compromisos per part dels usuaris pot implicar la cancel·lació immediata de l'accés.

Compliment de la LOPD

El servei UPCguest utilitza dades personals per identificar els usuaris de la wifi, aquestes dades estan subjectes al compliment de la LOPD.

En compliment del que estableixen les normatives de protecció de dades, les dades personals recollides mitjançant el registre a UPCguest.upc.edu, són tractades i incloses als fitxers de la UPC per dur a terme una gestió correcta del servei.

Els usuaris poden exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s’ha d'efectuar mitjançant una comunicació escrita dirigida al responsable de seguretat LOPD de la UPC a l'adreça .

A part del que s'ha exposat en aquesta normativa cal seguir la resta d’indicacions per a aquests casos establertes en: el Manual UPC de Protecció de Dades, la Normativa de seguretat pròpia de la UPC i les condicions d'ús recollides en l'avís legal de la web de la UPC.

 

IOTupc

El servei de connexió wifi per a dispositius s'ofereix a la comunitat universitària sota les següents consideracions:

 • Tot dispositiu ha de tenir associat un responsable directe que ha de ser membre de la comunitat UPC i estar autoritzat convenientment.

 • La connexió a la xarxa es realitza mitjançant l'ús compartit d'una clau d'accés. La clau es lliura al responsable en el moment de l'alta.

 • L'accés a la xarxa es basa també en la comprovació de l'adreça física (MAC) del dispositiu a connectar. Per aquest motiu, el responsable del mateix ha de notificar aquest paràmetre en el procés de sol·licitud d'alta.

 • Els dispositius connectats tindran assignada una adreça IP privada i no és podrà accedir als mateixos des de fora de la UPC.