Comparteix:

Procediments

Com demanar wifi per congressos

 

El responsable d'un esdeveniment pot demanar a l'ATIC accés wifi per a l'esdeveniment obrin un tiquet a l'Atic amb la següent informació:

Dades de l'esdeveniment:

- Nom     
- Persona Responsable     
- Responsable tècnic, si escau     
- Previsió de participants     

Dates i hores en què ha d'estar disponible el SSID:

- Data inici      
- Hora inici     
- Data final (màxim 2 setmanes)      
- Hora final     

Ubicació de l'esdeveniment:

- Campus     
- Edifici     

Dades del SSID temporal que es sol·licita:

- Nom del SSID     
- Contrasenya d'accés*     
*La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 i un màxim de 63 caràcters i ha de estar compost com a mínim per 1 majúscula, 1 minúscula, 1 digit i un dels següents caràcters especials $!%*?&_:

La sol·licitud s'ha de fer amb una antel·lació de màxim un mes i mínim una setmana. D'altra banda, els esdeveniments temporals tenen una durada màxima de 2 setmanes.

 

Com demanar wifi per a dispositius

 

Tal com s'indica a la normativa del servei, els responsables TIC d'una UTG poden sol·licitar l'alta d'un grup per a dispositius IOT contactant amb ATIC proporcionant les següents dades:

  •  Nom del responsable del mateix.
  •  Direccions MAC dels dispositius que es connectaran.
  •  Contrasenya d'accés.
  •  Edifici o edificis on es situaran aquests elements.

 

Com connectar-se a UPCguest

 

Només hem de fer servir UPCguest si no som usuaris eduroam. 

UPCguest ens apareixerà a les eines de configuració de la xarxa com una wifi disponible més. L'hem de seleccionar i ja ens sortirà el formulari de petició. 

Guia de connexió a UPCguest