Comparteix:

Descripció del servei

Quatre tipus de connexió:

  • eduroam: la preferent, accés a la xarxa wifi UPC amb les credencial UPC, per a tota la comunitat utilitzant la xarxa eduroam amb cobertura a les universitat, centres de recerca i biblioteques adherides a la xarxa eduroam d'arreu del mon. 
  • UPCguest: accés a la xarxa wifi pels convidats de la UPC, persones que estan de visita a la UPC i necessiten connexió wifi i no son usuaris eduroam. 
  • Wifi per congressos: accés a la xarxa wifi UPC per els assistents a congressos que es realitzen a la UPC i no son usuaris eduroam.
  • IOTupc: resta de dispositius electrònics d’ús general: sensors, dispositius de seguretat i manteniment que fan servir wifi per l’accés a la xarxa de dades.

A què dóna accés eduroam?

eduroam proveeix de connectivitat Wifi  a tots els membres de la comunitat universitària. Aquesta xarxa és accessible des de gairebé totes les ubicacions de la Universitat i per accedir-hi només cal disposar de credencials d'usuari per accedir a les intranets UPC. 

Wifi, sovint escrit com Wi-fi, Wireless, WLANWiFiWifi i wifi és una tecnologia de xarxa local sense fils que permet a un dispositiu electrònic intercanviar dades o connectar amb internet. Permet l'accés a la xarxa de dades i Internet des d'un dispositiu sense cable de xarxa, com ara un portàtil, un dispositiu mòbil – smartphone o tablet – o fins i tot un ordinador de sobretaula amb el corresponent adaptador

Què és eduroam?

eduroam (Education Roaming) és una iniciativa internacional que facilita a investigadors i estudiants la mobilitat, proporcionant connectivitat Wifi des de qualsevol institució adherida. Qualsevol usuari d'una institució integrada al projecte eduroam pot accedir a Internet a través de les xarxes sense fils de la resta d'institucions amb les mateixes credencials d'accés de la seva institució d'origen.

La Universitat Politècnica de Catalunya participa en el projecte eduroam, donant accés als seus propis usuaris i als usuaris d'altres institucions participants en eduroam, mitjançant la coordinació del CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya), que realitza l'enllaç tècnic i administratiu entre les diferents institucions participants en el projecte eduroam. Per més informació, i per conèixer quines institucions estan adscrites a eduroam, es poden consultar els webs: