Comparteix:

Quin adreçament IP tindré un cop connectat a la XSF?

Per tal de facilitar als administradors de  xarxa de les diferents unitats de la UPC a habilitar accessos al servei XSF com per exemple definir regles en els seus tallafocs, a continuació es detalla l'adreçament IP utilitzat a la Xarxa Troncal de la UPC pel servei de la XSF.

 • Adreçament dins de la UPC

     - Usuaris eduroam:   10.192.0.0/16

     - Usuaris UPCguest: 10.193.0.0/16

     - Usuaris IOT: 10.191.0.0/16

     - Usuaris SSIDs temporals:  10.4.180.0/22  - 10.4.220.0/22 - 10.4.224.0/22 - 10.4.228.0/22


 

 • Adreçament a la Sortida UPC
  L'adreçament definit anteriorment es correspon amb la forma com s'identificaran els usuaris del servei XSF dins de la Xarxa Troncal de la UPC. Cal tenir en compte que a la sortida a Internet l'adreçament privat és natejat per una IP pública dinàmica dintre dels següents rangs:

  - Usuaris eduroam:  147.83.201.96 a 147.83.201.103

  - Usuaris UPCguest 147.83.201.104 a 147.83.201.111

  - Usuaris IOT 147.83.201.62 a 147.83.201.63

  - Usuaris de SSIDs temporals: 147.83.201.128 a 147.83.201.135