Vés al contingut (premeu Retorn)

Les activitats disponibles a ATENEA

Les activitats són elements utilitzats pel professorat per proposar exercicis que l'estudiantat ha de realitzar i que poden o no ser avaluables.

 

Permet el lliurament dels treballs proposats pel professorat, la seva correcció i avaluació.

Aquest mòdul d'activitat permet al professorat definir una pregunta i un conjunt de respostes i que l'estudiantat n'escolli una d'elles.

Activitat que permet recollir, consultar i mantenir una sèrie de registres de dades amb una estructura que defineix el professorat.

Permet crear, recollir i analitzar una enquesta als participants de l'assignatura amb preguntes definides pel professorat.

Amb aquesta activitat el professorat crea un espai de debat on els participants poden fer les seves aportacions. El professorat pot definir diferents models de debat i es permet afegir tant text com fitxers.

Permet crear al professorat o a l'estudiantat una llista de paraules i les seves definicions com un diccionari.

Aquesta activitat permet crear un conjunt de pàgines amb materials de l'assignatura que estan enllaçades segons la resposta que els participants donin a la pregunta que finalitza cadascuna d'elles.

Permet usar eines externes a ATENEA que compleixin l'especificació LTI (Learning Tools Interoperability, Interoperabilitat d'Eines d'Aprenentage).

Activitat en la qual els estudiants responen a una llista de preguntes de diferents tipus que ha creat el professorat i que són avaluades.

Paquest continguts docents normalitzats

Enquestes tipus ja definides, no es poden modificar. Si es vol fer una enquesta propia fer ús de l'activitat feedback

Activitat per crear pàgines web de manera col·laborativa entre els participants de l'assignatura.

Permet lliurar treballs per ser valorats per la resta d'estudiants.

Creació de continguts interactius dins de l'assignatura a ATENEA.

Amb aquesta activitat l'estudiantat s'apunta ell mateix als grups locals que previaments ha definit el professorat de asignatura.   (+)

Permet registrar de l'assistència de l'estudiantat a les sessions programades del curs ja sigui pel professorat o bé pel mateix estudiantat.