Vés al contingut (premeu Retorn)

Com restringir als estudiants l'accés a temes, recursos o activitats del curs.

Com restringir als estudiants l'accés a temes, recursos o activitats del curs.

Restricció d'accés als temes, activitats o recursos

La restricció d’accés és un paràmetre que podem configurar als temes i a cadascuna de les  activitats i dels recursos del curs que permet, segons les condicions escollides, que els estudiants les puguin veure i/o completar.

Per configurar les restriccions d’accés:

  • Accedir a paràmetres del tema, l’activitat o el recurs
  • Paràmetre restricció d’accés  i "Afegir una restricció" (1)
  • Escollir una de les restriccions (2). Si al curs no tenim grups o agrupament aquestes opcions no sortiran a la llista de possibles restriccions
  • Configurar la restricció escollida per donar accés als estudiants que compleixen o no la condició. Podem afegir més d’una condició (3).

 

Important

En configurar una condició trobem la icona d'un ull que marca la visibilitat que tindran els estudiants del tema, de l'activitat o del recurs. Hi ha dos possibles comportaments.

 Obert

Tots els estudiants que no compleixen les condicions veuen el tema,  l’activitat o el recurs amb les restriccions posades i quines són.

Els estudiants que compleixen les condicions veuen a la pàgina del curs el tema, l’activitat o el recurs  de manera normal

 Restricció ull obert

 Tancat

Tots els estudiants que no compleixen les condicions no veuen a la pàgina del curs el tema, l’activitat o el recurs que té restriccions, és totalment invisible

Els estudiants que compleixen les condicions veuen a la pàgina del curs el tema, l’activitat o el recurs  de manera normal

Configurar una opció o altra dependrà del que el professor necessiti. Per exemple si la restricció és per una data per a tots els estudiants podria deixar que tots vegin que tindran una activitat disponible a partir d’aquell dia. Si la restricció és només per a uns quants estudiants potser interessa que només la puguin veure els estudiants que tenen que realitzar l’activitat i per a  la resta de la classe sigui invisible.

 

  • Guardar els paràmetres.

 

 1

 

 3

2 Tipus de restriccions