Atenea
Atenea

Comparteix:

Soc professor/a: He enviat un missatge a tots els estudiants a un debat del fòrum que he creat i no el poden respondre.

Si com a professor envies un missatge a un fòrum configurat en el mode "Grups separats" a "Tots els participants", els estudiants podran llegir el missatge però no el podran respondre. Si vols que el mateix missatge el responguin tots els estudiants en debats particulars del seu grup, sense que tinguin cap interacció entre els grups, cal marcar la casella "Publica una còpia per tots els grups" quan afegeixis el tema de debat nou. Però si el que vols és que tots els estudiants participin en un sol debat independentment del grup haurem de canviar el «Mode de grups» a «Sense grups» d'aquest fòrum. 

Més informació