Vés al contingut (premeu Retorn)

Guia de bones pràctiques per fer exàmens amb qüestionaris

Guia de bones pràctiques per fer exàmens amb qüestionaris

QÜESTIONARIS ATENEA

És MOLT IMPORTANT:

Una única sessió a ATENEA

Els estudiants han de realitzar tot el qüestionari en una única sessió a ATENEA.

Quan obrin sessió a ATENEA per fer el qüestionari els estudiants no han d'obrir cap més sessió de navegació a ATENEA mentre duri l'examen. 

El que sí que poden fer els estudiants és navegar per internet per altres webs però sense tornar a obrir sessió a ATENEA.

 

Pèrdua de sessió

Si l’estudiant no realitza cap acció durant 15 minuts al qüestionari es molt probable que es perdi la sessió. En aquest cas, l’estudiant haurà d’obrir de nou una sessió a ATENEA i tornar al qüestionari, tant si el qüestionari es realitza directament a ATENEA com si es fa a  ATENEA Exams a través de l'eina externa.

Avisar als estudiants d'aquestes restriccions abans de realitzar el qüestionari.

Avisar als estudiants que es descarreguin els apunts, materials i referències de recursos docents que puguin necessitar durant la provaen el cas que se'ls hi permeti consultar documentació existent a ATENEA.

Cada pregunta en una pàgina

Configurar el qüestionari per mostrar cada pregunta en una pàgina i així minimitzar el risc de perdre les respostes en el cas de pèrdua de sessió si l’estudiant no realitza cap acció durant 15 minuts al qüestionari. 

Quan es passa a la pàgina següent la informació de la pàgina anterior amb les respostes queda guardada temporalment i això permet la represa de l'intent. 

Atenció especial amb el "Període de gràcia per a la tramesa"

Quan es configura el qüestionari amb l'opció de “Període de gràcia per a la tramesa”, permet a l’estudiant tenir un marge per tal d’enviar l’examen quan el temps s'ha exhaurit. Durant aquest període de gràcia les respostes ja no es poden modificar.

Amb aquesta opció no es realitza l'enviament automàtic del qüestionari quan s'acaba el període de gràcia.

S'ha d'avisar a l'estudiant que ha d'acabar i enviar el qüestionari explícitament abans de la finalització d'aquest període.

Verificar el bon funcionament del qüestionari amb un curs de proves al maletí del professorat

Si les proves es fan al maletí es podrà comprobar que els enunciats, fórmules, gràfiques i expressions i el disseny del qüestionari surten correctament. Es poden fer simulacions amb rol d'estudiant.

Estudiants amb necessitats especials

Com personalitzar l'accés a qüestionaris i  tasques:

  • A ATENEA Exams s'ha de fer de manera diferent perquè els estudiants no estan donats d'alta a la plataforma. Indicacions de com fer-ho.