Atenea
Atenea

Comparteix:

Soc professor/a, en quines condicions puc reutilitzar pel quadrimestre actual un curs que ja he impartit en quadrimestres anteriors?

Al curs acadèmic actual, mentre el curs ATENEA estigui buit, els professors que van impartir l’assignatura al curs acadèmic anterior podran "reciclar" el mateix curs sense haver d'importar-lo, i disposar immediatament de tots els continguts sense esperar al fet que es realitzi tot el procés de còpia en el cas de fer una importació o restauració.

Es recomana "reciclar" el curs si és molt gran (amb moltes activitats, recursos, bancs de preguntes i de continguts) perquè aquesta operació no fa una còpia de tots els elements, el que fa és configurar exactament el mateix curs ATENEA del curs acadèmic anterior perquè sigui el del curs acadèmic actual. 

El botó "Importa o reutilitza contingut d'un altre curs" és el que ens permet "reciclar" i apareix quan es crea el curs nou i està buit.

S'ha de puntualitzar que l'acció de "Reutilitza" que apareix al botó "Importa o reutilitza contingut d'un altre curs" no està present dintre de les opcions estàndards de moodle de "Reutilització del curs". És una operació especial per poder "Reciclar" tot el curs sense necessitat de copiar tots els continguts.  

Ara bé, aquesta operació solament es pot realitzar si:

  • El curs està buit, aquest botó deixarà de ser visible quan editem el curs i afegim un element (secció, activitat o recurs) dintre del curs.
  • El procediment d'històrics d'ATENA ha preparat el curs perquè es pugui reciclar. 

Si el curs no està preparat per "reciclar" solament es podrà importar. Això apareix indicat a la llista de cursos que es mostren després de fer clic al botó "Importa o reutilitza contingut d'un altre curs". Per cada curs apareixen una d'aquestes opcions:

  • "Importa/Reutilitza", si el curs es pot reciclar. Si volem "reciclar" el curs fem clic a "Reutilitza", si no fem clic a "Importa".
  • "Importa", si el curs no està preparat per poder reciclar i solament podem importar.

D'altra banda, l'opció d'importar i restaurar un curs sencer, o bé seccions, activitats o recursos concrets sempre la tenim disponible seleccionant "Reutilització del curs" a la pestanya "Més".