Atenea

Atenea

Comparteix:

Accedeix a les aules virtuals de les teves assignatures

 

ATENEA és l'entorn virtual d'aprenentatge de la UPC per tal de donar suport a la docència presencial. 

A ATENEA hi son les aules virtuals corresponents a les assignatures que en fan ús. 

 Què pots fer a l'aula virtual ?

Si ets professor/aSi ets estudiant/a
 • Estructura i publica la teva assignatura 
 • Crea continguts i activitats
 • Avalua  les activitats
 • Comunica't amb l'estudiantat
 • Accedeix a les assignatures d'altres cursos acadèmics
 • Accedeix als continguts
 • Lliura treballs
 • Consulta les teves qualificacions
 • Comunica't amb el professorat i els altres companys de l'aula

Vols fer alguna cosa més ? Proposan's una nova eina o funcionalitat per utilitzar a l'aula virtual

 Estudiarem la seva viabilitat per tal que sigui incorporada a l'aula. Envian's la teva proposta   

Accedeix a ATENEA

Per accedir a ATENEA cal:

 • Disposar de les credencials de la intranet de la UPC
 • Ésser professor/a o estudiant/a d'alguna assignatura que utilitzi una aula virtual

 
 

Des del teu navegador WEB

 Des del teu dispositiu mòbil

Descarrega't l'APP Moodle Mobile

 

Dades per configurar a l'app la teva connexió a ATENEA:

URL del lloc moodle: atenea.upc.edu

 

 

Notificacions

No hi ha notificacions

Indicadors

volum de dades

Updated on Update frequency Mensual

Updated on Update frequency Mensual

Updated on Update frequency Mensual

Updated on Update frequency Mensual