Atenea
Atenea

Comparteix:

Novetats ATENEA curs 2020/21

Calendari d'ocupació d'exàmens

Aquesta funcionalitat permet al professorat indicar les previsions d'exàmens online amb el volum d'estudiants que el faran i, d'aquesta manera, poder tenir una visió global dels moments de màxima afluència d'estudiants al campus virtual. 

El calendari està disponible al bloc "Info Assignatura" de cada curs ATENEA mitjançant l'enllaç "Calendari d'ocupació d'exàmens". Més informació.

"Els meus cursos" es poden filtrar per cursos actius o per quadrimestre

El filtre facilita l'accés als cursos per actius o per quadrimestres en comptes del que es feia fins ara (actuals, tancats i reutilitzables).

Per defecte, el filtre mostra els cursos actius independenment dels quadrimestres on estan creats.

Quan s'utilitza el filtre per quadrimestre es visualitzen els cursos actuals i tancats del quadrimestre seleccionat ordenats alfabèticament. 

Novetats a l'editor de continguts

  • Botó per fer l'edició en pantalla completa. 

  • Afegir etiquetes d'idioma sense editar amb HTML. Més informació.

  • Color a les etiquetes per facilitar la visualització quan s'activa el mode HTML.

Accés als continguts docents de l'assignatura

S'ha afegit l'enllaç al nou portal APRÈN dins del bloc "Info Assignatura" de cada curs ATENEA que facilita l'accés als continguts docents de l'assignatura.

Les notes d'ATENEA a l'App de l'estudiantat

S'ha fet la integració d'ATENEA amb l'App de l'estudiantat

L'app mostrarà a l'estudiant les notes de les activitats puntuables que el professor deixi visibles en el llibre de qualificacions d'ATENEA.

Bibliografia recomanada a les guies docents

S’ha afegit a l’apartat de “Info Assignatura” l’enllaç anomenat “Bibliografia recomanada”

Control d'assistència

Eina per fer el control d'assistència a les classes presencials. Els estudiants ara també poden editar el camp d'observacions en el cas de marcar la seva assistència. Més informació.

Fòrum: Missatges del professor amb període de visualització

Tant en els fòrums del curs com en els "Missatges del professor", el professor pot programar la data en la qual els missatges que envia seran visualitzats pels estudiants. Més informació.

Activitats “sigil·loses”

El professor pot configurar per cada activitat (o recurs) del curs si la vol tenir disponible pels estudiants però no visible a la pàgina del curs. Això permet al professor mostrar-les mitjançant enllaços. L'estudiant solament les podrà veure a través dels enllaços. Més informació

Compartir un curs del meu maletí amb un col·laborador de la UPC que no és PDI

El professor pot convidar a altres usuaris amb credencials de la UPC (PAS, estudiants) amb el rol de professor als cursos del seu maletí. Més informació.

Nova versió de WIRIS

Aquesta versió soluciona el problema detectat al mes de març en que el plugin era causant de problemes de lentitud en el temps de la visualització de preguntes i provocava la desconnexió de sessió en els qüestionaris amb preguntes del tipus wiris quizzes.

Avaluació automàtica d'exercicis de codi MATLAB des d'ATENEA

Els exercicis de MATLAB es poden inserir dins d'una assignatura d'ATENEA com un contingut més. D'aquesta manera, no cal convidar els alumnes al curs de MATLAB Grader perquè ATENEA ja té el llistat d'alumnes matriculats de l'assignatura. D'altra banda, permet bolcar automàticament els resultats dels exercicis a les qualificacions dels estudiants a ATENEA. Més informació.