Vés al contingut (premeu Retorn)

Contingut en diversos idiomes

A l'editor de text i sense activar el mode HTML es poden crear blocs de text (inclosos els espais, les pestanyes, els passos de línia o els caràcters de retorn) envoltats pels marcadors "{mlang XX}" i "{mlang}", on XX pot tenir el següents valors:

  • 'ca' si es vol visualitzar el bloc quan l'idioma del perfil d'usuari és català
  • 'es' si es vol visualitzar el bloc quan l'idioma del perfil d'usuari és castellà
  • 'en' si es vol visualitzar el bloc quan l'idioma del perfil d'usuari és anglès
  • 'other' si es vol visualitzar el bloc quan l'idioma del perfil d'usuari no coincideix amb els blocs de text que s'hagin creat

També es pot fer servir el marcador "{mlang XX, YY, ...}", separant per comes el valors específics d'idioma,  per tal de visualitzar el contingut per més d'un idioma . Per exemple , iniciar el bloc amb el marcador "{mlang ca, es}" i acabar-lo amb "{mlang}"

No només es pot posar text dins del bloc, sinó també imatges, vídeos o contingut extern incrustat. Per exemple, es podria crear una etiqueta amb un contingut com el següent:

Més informació