Comparteix:

Envia butlletins electrònics i/o correus electrònics maquetats amb la imatge corporativa i adaptats a qualsevol tipus de dispositiu

ATENCIÓ

Per tal d’actualitzar el programari de GenNews, el servei d’enviament de butlletins electrònics, cal migrar els butlletins a un nou servidor.

Durant el que resta d'abril, i el mes de maig, els administradors rebreu una notificació quan correspongui migrar el vostre butlletí.

Pels editors dels butlletins el canvi és transparent, l’únic que heu de tenir en compte és:

  • No editar durant el dia de la migració
  • Després de migrar entrarey al vopstre butlletí a l’adreça de sempre https://gennews.upc.edu/nom-instancia
  • Si també feieu servir el Portal del servei, heu d’entrar a l’adreça nouportal.gennews.upc.edu en lloc de portal.gennews.upc.edu.

Rebreu una notificació quan acabin totes les migracions, i l’adreça del portal torni a ser la de sempre.

GenNews és un AUTOSERVEI d'edició i enviament de correus electrònics massius basats en una imatge institucional homogènia, que mitjançant la utilització de plantilles o temes, permet enviar correus institucionals, butlletins periòdics, etc. adaptats a dispositius mòbils i poder fer el monitoratge del seu impacte mitjançant unes estadístiques que garanteixen el compliment de la llei de protecció de dades. Està connectat amb els serveis de llistes mylist.upc.edu i llistes.upc.edu.

 És possible que sigui necessari tenir certs coneixements bàsics d'HTML per acabar d'editar els missatges si es vol fer quelcom diferent del que s'ofereix a les plantilles predeterminades.

La sincronització dels segments amb les llistes es realitza cada nit: si feu una modificació d'una llista fins a l'endemà no tindreu sincronitzat el segmentSi heu de fer un enviament urgent intenteu planificar-lo amb antelació
o bé obriu un 
tiquet.

 

Elements d'un GenNews

Governança del servei

A qui va dirigit

  • Administradors de UTGs
  • Directors d'àrea
  • Caps de serveis
  • Directors de centres, departaments i instituts
  • Responsables de grups de recerca.

Indicadors

No hi ha cap indicador enregistrat relacionat amb aquest servei