Comparteix:

Puc veure els contactes?

No es poden veure els contactes.

Perquè?

GenNews està basat en Mautic, una eina de Inbound Marketing que permet gestionar els teus propis contactes i segments.

En el cas de la UPC la gestió dels contactes es fa mitjançant llistes, que Mautic anomena segments. Aquestes llistes són compartides i per això no les pot gestionar individualment un usuari. A més per complir la llei LOPD i la RGDP de protecció de dades, els contactes s'anonimitzen i no es poden veure ni les seves dades personals ni 'estadística de les interaccions que fan als correus rebuts a nivell individual.