Comparteix:

Gestió de les subscripcions i compliment de la LOPD i la RGPD

Subscripcions

A GenNews es defineixen uns segments amb els destinataris de l'enviament. Aquests segments corresponen a llistes institucionals i de mylist, i es sincronitzen a diari. 

 

Segment de la nostra instància GenNews

usuari 1

usuari 2

usuari 3

...

usuari n

 

Llista mylist o llistes.upc.edu

usuari 1

usuari 2

usuari 3

...

usuari n

És en el moment en què una persona s'incorpora a una llista mylist o de llistes.upc.edu que se li ha de demanar el consentiment per totes les accions que es volen portar a terme amb els membres d'aquesta llista, entre aquestes accions està la dels enviaments de butlletins o correus maquetats amb GenNews.

 

Desubscripcions

La LOPD i la RGPD ens obliguem a oferir a les persones l'opció de donar-se de baixa d'un butlletí si aquest butlletí no forma part del que es considera informació institucional de la UPC, per aquest motiu a la plantilla institucional que s'ofereix a GenNews ja s'incorpora al peu l'opció de desubscriure's.

La sintaxi d'aquesta desubscripció és: 

<a href="{unsubscribe_url}"> Anul·lar subscripció</a>

Un cop rebi el missatge, l'usuari pot fer clic i rebrà un missatge confirmant instantàniament l'anul·lació de la subscripció.

Aquesta desubscripció afecta només al segment de GenNews, es guardarà una marca que farà que no li enviï el proper butlletí, tanmateix seguirà essent membre de la llista institucional o mylist de la qual forma part.

En aquest esquema veiem un segment d'un GenNews associat a una llista, en un moment donat l'usuari 3 decideix desubscriure's del nostre butlletí, llavors GenNews el marca de manera que segueix formant part de la llista mylist o ldist, i es sincronitza, però GenNews no li tornarà a enviar el butlletí.

 

Segment de la nostra instància GenNews

usuari 1

usuari 2

usuari 3

...

usuari n

 

Llista mylist o llistes.upc.edu

usuari 1

usuari 2

usuari 3

...

usuari n

Exemple: Si un butlletí X que s'envia a la llista de PAS, PDI dona la possibilitat de donar-se de baixa i algú ho fa, no rebrà aquell butlletí X enviat des de GenNews, però seguirà essent membre de la llista institucional de PAS, PDI.

 

Desubscripció de Mylist

Si un butlletí té un únic segment i volem que les desubscripcions es facin directament a la mylist, podem substituir l'enllaç de la desubscripció "Anul·lar la subscripció" per l'enllaç a la desubscripció de mylist.

 

Com veure qui s'ha desubscrit del meu butlletí

Donat que a GenNews s'han anonimitzat els contactes per temes de protecció de dades, no és possible veure els desubscrits d'un segment.