Comparteix:

Perquè el meu correu no arriba exactament amb igual format a tots els destinataris?

Compromís de compatibilitat

Nosaltres enviem correus electrònics des d'un únic gestor de correu als receptors, però els destinataris poden utilitzar diferents gestors de correu, cadascú amb diferent versió actualitzada i visualitzada en diferent plataforma d'escriptori, correu web, mòbil, amb diferent resolució, diferent sistema operatiu i diferent configuració personalitzada

S'ha avançat molt en homogeneïtzar la visualització dels correus en totes les plataformes, versions i gestors, però és pràcticament impossible garantir-ne al 100% la visualització idèntica, per això habitualment els correus electrònics tenen un enllaç a veure el correu com una pàgina web per veure-ho correctament si hi ha cap problema.

S'ha de tenir en compte, que la majoria de gestors actuals, per defecte tenen desactivada la pre-càrrega d'imatges per no saturar la bústia d'entrada i hem d'habilitar-la expressament a cada correu.

Què puc fer per a visualitzar correctament les imatges al meu gestor de correu?

De vegades, les imatges d'un correu electrònic no es mostren per diverses raons. Si els vostres contactes us estan dient que estan rebent el vostre missatge de correu, però el contingut no s'està mostrant correctament, un bon lloc per començar és revisar la configuració del client de correu per assegurar-se que aquesta permet que les imatges estiguin habilitades per mostrar-se:

AOL Mail

Mostra imatges per a missatges de correu electrònic individuals

 1. Obrir el correu electrònic amb imatges bloquejades.
 2. A la capçalera "Imatges bloquejades", a la part superior del missatge, feu clic a "Mostra imatges".

Mostra imatges de remitents individuals

 1. Obrir un missatge de correu del remitent específic.
 2. A la capçalera "Imatges bloquejades", a la part superior del missatge, feu clic a "No bloquejar aquest remitent".

Deshabiliteu bloquejos d'imatges per a tots els missatges

 1. A la part superior dreta de la pantalla, feu clic a Options (Opcions) > Mail Settings (Configuració de correu).
 2. Feu clic a General.
 3. A la secció Reading (Lectura), anul·leu la selecció de l'opció Hide images in mail from unknown senders (Ocultar imatges al correu de remitents desconeguts).
 • Per obtenir ajuda addicional sobre AOL Mail, consulteu Suport d'AOL

Apple Mail a Mac

Mostra les imatges automàticament a la safata d'entrada

 1. Feu clic a Mail (Correu) > Preferences (Preferències).
 2. Feu clic al botó Viewing (Visualitzar).
 3. Assegureu-vos que hi hagi una marca de selecció al costat de Load remote content in messages (Carregar contingut remot de missatges).
 4. Tanqueu la finestra.
 • Per obtenir ajuda addicional sobre la configuració de la vista a Apple Mail, consulteu Suport d'Apple

Apple Mail a iPhone/iPad

Si l'aplicació de correu no pot descarregar un missatge de correu correctament, proveu de tornar a la safata d'entrada i torneu a obrir el missatge.

Veure el contingut d'un missatge de grans dimensions

L'aplicació de correu posa un límit a la quantitat de contingut que es descarregui. Els missatges de grans dimensions de vegades no descarreguen automàticament tot el contingut del missatge.

 1. Aneu a la part inferior del missatge.
 2. Feu clic al botó Download Full Message (Descarregar el missatge complet).


Mostra imatges a tots els missatges de correu

 1. Feu clic a Settings (Configuració).
 2. Feu clic a Mail (Correu).
 3. Cerqueu l'opció Load Remote Images (Carregar imatges remotes) i activeu-la.
 • Per obtenir ajuda addicional sobre dispositius iOS, consulteu l'ajuda d'Apple

Gmail a Desktop, Android i iPhone/iPad

Gmail mostrarà automàticament les imatges en desplegar-les a través dels seus propis servidors intermediaris segurs. Si les imatges no es mostren automàticament, podeu ajustar manualment la configuració.

Mostra imatges a Gmail a l'escriptori

 1. Feu clic a la icona d'engranatge a la part superior dreta de la pàgina.
 2. Seleccioneu Settings (Configuració).
 3. A la pestanya General, feu clic al botó Always display external images (Mostrar sempre les imatges externes).
 4. Aneu fins al final de la pàgina i feu clic a Save Changes (Desa els canvis).

Mostra imatges a Gmail a Android

 1. Al telèfon o tauleta Android, obriu l'aplicació Gmail.
 2. A la part superior esquerra, feu clic a la icona Menú.
 3. Feu clic a Settings (Configuració) i després al vostre compte.
 4. A "Ús de dades", feu clic a Images (Imatges).
 5. Feu clic a Always show (Mostra sempre).

Mostra imatges a Gmail a iPhone/iPad

 1. Al vostre iPhone o iPad, obriu l'aplicació Gmail.
 2. A la part superior esquerra, feu clic a la icona Menú.
 3. Feu clic a Settings (Configuració) i després al vostre compte.
 4. Feu clic a Images (Imatges) i, a continuació, Always display (Mostra sempre).

Outlook (Outlook per a Microsoft 365, Outlook 2007 a Outlook 2019)

Desbloquejar les descàrregues d'imatges per a un sol missatge

 1. Feu clic a la barra d'informació a la part superior del missatge.
 2. Feu clic a Download Pictures (Descarregar imatges).
 • Per obtenir ajuda addicional sobre l'Outlook 365, l'Outlook 2019, l'Outlook 2016 i l'Outlook 2013, consulteu el Suport de Microsoft Office.

Desbloquejar la descàrrega d'imatges per a tots els missatges

Outlook 2007
 1. Al menú "Tools" (Eines), feu clic a Trust Center (Centre de confiança) > Automatic Download (Descàrrega automàtica).
 2. Desactiveu la casella d'opció "Don't download pictures automatically in HTML e-mail messages or RSS items" (No descarregar automàticament imatges en missatges de correu electrònic en format HTML o en elements RSS).

Outlook 2010 i versions posteriors
 1. A la pestanya "File" (Fitxer), feu clic a Options (Opcions) > Trust Center (Centre de confiança).
 2. A Microsoft Outlook Trust Center (Centre de confiança del Microsoft Outlook), feu clic a Trust Center Settings (Configuració del Centre de confiança).
 3. Desactiveu la casella d'opció "Don't download pictures automatically in HTML e-mail messages or RSS items" (No descarregar automàticament imatges en missatges de correu electrònic en format HTML o en elements RSS).

Desbloquegeu les baixades d'imatges per a tots els missatges d'una adreça de correu electrònic o domini en particular

 1. En un missatge obert enviat des d'una adreça de correu electrònic o un domini en particular, feu clic amb el botó dret a un element bloquejat.
 2. Seguiu un d'aquests procediments:
  1. Feu clic a Add Sender to Safe Senders List (Afegeix remitent a la llista de remitents segurs).
  2. Feu clic a Add the Domain [@domain] a Safe Senders List (Afegeix el domini [@domain] a la llista de remitents segurs).

Mozilla Thunderbird

Per defecte, Thunderbird bloqueja les imatges remotes als missatges de correu per ajudar-vos a protegir la vostra privadesa. Quan rebeu un missatge amb imatges remotes, Thunderbird mostrarà un avís indicant que les imatges remotes han estat bloquejades.

Veure imatges remotes en un únic correu electrònic

 1. Feu clic al botó Show Images (Mostra imatges) o Load Images (Carregar imatges), que apareix a la dreta del missatge d'alerta.

Permetre imatges de tots els remitents

 1. Feu clic a Tools (Eines).
 2. Feu clic a Options (Opcions).
 3. Feu clic a Privacy (Privadesa).
 4. Marqueu la casella "Permet contingut remot en missatges" perquè tot el contingut remot es carregui per defecte.
 • Per obtenir ajuda addicional sobre imatges a Thunderbird, consulteu el Suport de Mozilla

Samsung Mail

Mostra imatges a tots els missatges de correu

 1. Premeu la icona de menú a la part superior esquerra de la pantalla.
 2. Toqueu a la icona de l'engranatge de configuració.
 3. Toqueu al compte per al qual voleu editar la configuració.
 4. Cerqueu l'opció Mostra imatges i activeu-la.

Yahoo Mail

Mostra imatges per a missatges de correu electrònic individuals

 1. Obriu un missatge de correu electrònic.
 2. Al missatge This message contains blocked images (Aquest missatge conté imatges bloquejades), feu clic a Show images (Mostra imatges).

Deshabiliteu bloquejos d'imatges per a tots els missatges

 1. Feu clic a la icona de Configuració i feu clic a More Settings (Més configuracions).
 2. Feu clic a Viewing email (Veure correu electrònic).
 3. A la secció Show images in messages (Mostra imatges en missatges), seleccioneu Always, excepte in spam folder (Sempre, excepte a la carpeta de correu no desitjat).

Si la configuració del vostre client de correu és correcta i els vostres contactes encara no poden veure les imatges proveu el següent

 • Si utilitzeu adreces URL d'imatges que estan allotjades fora del vostre repositori utilitzat per a l'enviament, assegureu-vos que les imatges estiguin allotjades en un servidor web públic. Si les vostres imatges estan emmagatzemades a l'ordinador personal o si necessiteu una contrasenya per accedir a una imatge, aquesta no es mostrarà en un missatge de correu.
 • Demaneu als vostres contactes que intentin obrir el vostre missatge de correu en un altre navegador web. Si les imatges es mostren correctament al nou navegador, ells poden tractar de desbloquejar les imatges al navegador que no està funcionant.
 • Alguns programes de tallafocs i de seguretat de prevenció d'intrusions poden bloquejar adreces URL o IP, cosa que pot impedir que les imatges es mostrin als vostres missatges de correu o impedir que la versió web del vostre missatge de correu es mostri. Demaneu als vostres contactes que incloguin a la llista d'elements segurs les adreces del repositori UPC per assegurar-vos que les imatges de la vostra biblioteca es puguin mostrar.
 • De vegades, la imatge és massa gran o està en un format que el correu del client no admet; els formats admesos més comuns són JPG, PNG i GIF.