Vés al contingut (premeu Retorn)

Condicions d'ús

Compromisos de l'usuari

Els usuaris de GenNews es comprometen a: 

  1. Respectar aquestes condicions d'ús
  2. Fer un bon ús del servei GenNews.
  3. Respectar la normativa d'ús de myList i llistes.upc.edu
  4. Utilitzar GenNews exclusivament per a ús i finalitats relacionades amb la UPC, lligades a les activitats de gestió,  docents, de recerca, i de transferència de tecnologia.

Compliment de la LOPD i RGPD

L'administrador de cada instància de GenNews és el responsable del compliment del RGPD, la LOPDGDD, i l’ENS.

Les llistes de distribució que es fan servir  han de complir amb el RGPD, la LOPDGDD, i l’ENS. En els enviaments que no es considerin de caràcter institucional, o a llistes amb adreces correu externes a la UPC s'ha de garantir el consentiment per al tractament de dades de caràcter personal, tal com s'explica al document:

https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/cataleg-de-normes-ti/guia-dret-informar-i-legitimacio/guia-pel-deure-informar-i-legitimacio-upc-v11.pdf/view

S'ha de fer un correcte manteniment de les adreces de correu i evitar qualsevol pràctica que es pugui considerar spam.

Els usuaris poden exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, de les seves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s’ha d'efectuar mitjançant una comunicació escrita dirigida al delegat de protecció de dades de la UPC a l'adreça d'ATIC.

NOTA:  A part del que s'ha exposat anteriorment cal seguir la resta d’indicacions establertes en: el Manual UPC de Protecció de Dades, la Política de seguretat de la Informació, la Normativa de seguretat pròpia de la UPC i les condicions d'us recollides en l'avís legal de la web de la UPC.

Caducitat d'una instància

L'administrador de la instància pot sol·licitar la baixa contactant amb l'ATIC pels seus canals habituals. Si no es confirma l'avís, el sistema esborra la instància al cap d'un temps determinat (12 mesos).