Comparteix:

Alternatives a GenNews

Solucions de màrqueting digital amb Gmail

Juiol 2022: Google anuncia eines integrades de màrqueting:

https://workspaceupdates-es.googleblog.com/2022/08/nuevas-herramientas-integradas-de.html

Crear Newsletters amb aspecte professional:

https://support.google.com/a/users/answer/9308841?hl=es

Enviament múltiple:

Mail merge:

https://support.google.com/google-workspace-individual/answer/11243118

https://www.youtube.com/watch?v=uqvfsZ_c4s0 

 Per defecte aquesta funcionalitat només està oberta per adreces de correu del domini upc.edu, demana-ho si necessites enviar adreces externes.

Editor online per maquetar Newsletters

Per segons quines necessitats us suggerim l'ús de l'editor GrapesJS, amb el qual podeu generar de manera intuïtiva un correu o newsletter, per després copiar el codi HTML, tal com s'indica al següent apartat, i enviar-lo a unes llistes.

Una altra alternativa és l'editor Beefree, on pots generar el codi amb un constructor drag&drop molt intuitiu i amigable.

 

Alternativa Inserir html a Gmail

Aquesta solució només és vàlida per a enviaments a llistes institucionals, donat que no hi ha gestió de les subscripcions i de-subscripcions.

Podem crear newsletters fent servir un espai ftp on dipositar l'estructura de carpetes (pàgines .html i recursos d'imatges) i utilitzar el codi html generat per a cada missatge per a enganxar-ho en el client Gmail. 

Per a fer-ho necessitareu una carpeta publicada en la vostra instància de Genweb o bé al vostre espai de Google Drive o bé en un FTP etc. on enllaçar els recursos d'imatges i la instal·lació d'una extensió de Google Chrome (HTML inserter for Gmail) que només s'executa en el client (no cal vincular-la al compte UPC ni personal). 

 Un cop instal·lada l'extensió, ens apareixerà una icona d'inserir html (de la mateixa manera que s'afegeixen altres icones d'altres extensions de chrome, a l'exemple de la captura també apareixen icones de diverses extensions de captura de pantalla).

 

Un cop fem clic a la icona d'inserir html, haurem de seleccionar el codi que hem maquetat (recomanem un editor extern, per exemple Visual Studio Code) amb les rutes a imatges absolutes i el copiarem i enganxarem aquí.

 

Què és una ruta absoluta?

  • Una ruta relativa és: <img src="../../img/foto1.jpg" /> es visualitza en el context d'una web i un domini però no si ho enganxem en un gmail que no té referenciat a què apunta aquesta ruta.
  • Una ruta absoluta és: <img src="http://www.upc.edu/unitat/producte/butlleti1/img/foto1.jpg" />

 

 

Un cop inserim el codi, es veurà el resultat i ja podem afegir assumpte i destinataris, seguint les bones pràctiques (fer proves abans, destinataris amb CCO, horaris d'enviament etc.)

 

També podem generar plantilles a partir de missatges ja enviats:

 Per a poder tenir estadístiques d'accessos, s'hauria de crear un compte de Google Analytics (GA) i modificar els enllaços com a campanya si apunten a webs que ja disposen de compte de GA.

 

  • Hem de tenir en compte que GenNews ens proporciona una òptima gestió de llistes (segments). Si optem per alternatives d'enviament massiu, hem de respectar les normatives i permisos d'enviament a llistes institucionals