Comparteix:

Procediments

Qui pot demanar un GenNews

Les peticions de GenNews les han de fer administradors de UTGs, directors d'àrea, caps de serveis, directors de centres, departaments i instituts, i responsables de grups de recerca.

Com demanar una instància de GenNews

Posant un tiquet d'alta de gennews a ATIC indicant:

 • Nom de la instància GenNews (Exemple: Nom > https://gennews.upc.edu/nom)
 • Descripció
 • Responsable
 • Unitat del Responsable
 • Editors (noms d'usuari LDAP dels editors)
 • Adreça i nom per defecte del remitent (Exemple: info.departament@upc.edu · Departament de nom): Aquesta bústia rebrà notificacions com ara adreces errònies, per tant hauria de ser una bústia operativa i que l'administrador la consulti.
 • Llistes institucionals* (@llistes.upc.edu) i/o llistes mylist** a utilitzar. Si es tracta d'una llista institucional cal tenir el vistiplau del responsable de la llista. Annexeu al tiquet el vistiplau.
 • En el cas que vulgueu una plantilla personalitzada:
  • Per la capçalera cal annexar els fitxers necessaris.
  • Pel peu cal que ens indiqueu si és necessari afegir enllaços a xarxes socials, i en cas afirmatiu quines 

* Les llistes institucionals no han de contenir altres llistes, només adreces email de contacte. Veieu com funciona un segment

** Les llistes mylist de els quals sigui owner el responsable o editors, les podran afegir ells mateixos