Comparteix:

Arxius adjunts

Els arxius adjunts, "actius" o assets, poden afegir-se en local o des d'una URL remota al repositori o llista d'actius del Gennews de la nostra instància. Des d'allà podrem seleccionar-ne un o més arxius per a annexar-los a un correu electrònic i després podrem monitoritzar unes estadístiques sobre els mateixos arxius adjunts.

En aquesta pàgina us mostrem com fer-ho, també podeu veure la documentació oficial en anglès del producte Mautic, en el qual està basat Gennews.

Afegir arxius per annexar

Al menú principal > Components  seleccionem Actius. 

Ens mostrarà la pantalla Actius amb tota la llista de fitxers adjunts que tenim disponibles. Si volem afegir un de nou, farem clic a + Nou.

 

 

Anirem a la pantall Nou actiu, on podrem seleccionar l'arxiu que volem afegir. A partir de llavors, sempre estaràn disponibles (per a annexar-los en qualsevol correu).

 

També podem annexar un arxiu des d'una URL remota, per a fer-ho, haurem de seleccionar que la localització de l'arxiu (actiu) és Remot.

Annexant un arxiu (actiu) al nostre correu

Anem a un correu ja preparat (existent) o creant un de nou, anem a editar.

 

 

Un cop a la pantalla d'edició, anem a la pestanya avançat.


 

Anem al camp Attachments i seleccionem un dels arxius que tenim al repositori on hem afegit prèviament.