Comparteix:

Com incrustar en un butlletí una pregunta d'una enquesta

Com incrustar en un butlletí de GenNews una pregunta d'una enquesta de myEnquesta


Des d'un butlletí d'un GenNew és possible afegir una pregunta d'una enquesta confeccionada a través de myEnquesta.

La pregunta ha de ser simple, per exemple, del tipus Sí/No o un valor numèric.
La resposta a la pregunta s'enviarà directament a myEnquesta que l'enregistrarà sense necessitat que l'usuari entri en la plataforma quan contesta a la pregunta des del mail que ha rebut amb el butlletí.

El procés té dues parts ben diferenciades:

  1. Crear l'enquesta en myEnquesta amb la pregunta que volem incrustar. Si ja el teniu creada l'enquesta heu de continuar amb el pas 2
  2. Crear el butlletí del GenNews i incrustar-hi la pregunta.

2.- Crear el butlletí del GenNews i incrustar-hi la pregunta.


Anar a la nostra instància de GenNews (https://gennews.upc.edu/nom_instancia/s/login) i crear un butlletí.
Aquí posem un exemple de creació de butlletí usant la plantilla UPC que ve per defecte. 

 

 

Al camp text incrustarem codi html amb dues imatges, una imatge que representarà l'opció de la pregunta de l'enquesta i una segona imatge que s'enllaçarà amb la resposta No de la mateixa pregunta.
Les imatges poden ser les que vulguem, nosaltres hem posat les imatges d'una cara trista (resposta N) i una contenta (resposta Y) a mode d'exemple.
La url que s'enllaça a cada imatge s'ha de composar seguint aquestes pautes:

https://myenquesta.upc.edu/index.php/ID_enquesta?ID_enquestaXID_Grup_PreguntesXID_Pregunta=Resposta

Per la nostra pregunta, la resposta afirmativa tindria aquesta url:

https://myenquesta.upc.edu/index.php/955764?955764X206X1810=Y

I la resposta negativa aquesta altra:

https://myenquesta.upc.edu/index.php/955764?955764X206X1810=N

Aquest és el codi html final:


I així és com es veu la pregunta incrustada dins del butlletíAra ja només ens queda guardar els canvis i, quan nosaltres ho desitgem, enviar el butlletí amb la pregunta