Comparteix:

Publicar un llistat dels butlletins enviats

Si voleu publicar a una pàgina web un llistat amb els enllaços als butlletins enviats, per ordre cronològic de més recent a més antic, us oferim una url que podreu incorporar al vostre web.

Primer cal que activeu aquesta funcionalitat a la configuració de la vostra instància:

Entreu al portal de GenNews: https://portal.gennews.upc.edu/ , identificant-vos i activeu l'opció "Previsualitza els butlletins en una pàgina pública".

Això crearà una pàgina amb un llistat amb els enllaços als butlletins enviats. Podreu obtenir la url de la pàgina a l'opció  que podreu visualitzar des de l'opció de previsualització:

Ara ja només heu d'incorporar la url a un iframe al vostre web.