Comparteix:

Si em desubscric d'un butlletí, també m'esborra de la llista?

La resposta és no.

La gestió de les subscripcions que fa GenNews és a nivell de la pròpia aplicació. Així doncs, si un butlletí carrega una llista institucional o de mylist i un usuari es dona de baixa (es desubscriu), el que farà GenNews és posar una marca al contacte per no enviar-li més, però no esborrar-lo de la llista.

Exemple: Si un butlletí X que s'envia a la llista de PAS, PDI i a una fictícia llista grup.butlleti.x@mylist.upc.edu, dona la possibilitat de donar-se de baixa i algú ho fa, no rebrà aquell butlletí X enviat des de GenNews, però seguirà essent membre de la llista insitucional de PAS, PDI o grup.butlleti.x al qual pertany.