Atenea
Atenea

Comparteix:

Guia inicial ATENEA professorat

Què és ATENEA?

ATENEA és un espai virtual per donar suport a les assignatures de les titulacions de la UPC basat en el programari lliure MOODLE. Per accedir-hi el professorat i l'estudiantat de l'assignatura necessiten unes credencials, nom d'usuari i contrasenya, que són les de les intranets de la UPC. La direcció que cal posar al navegador web és https://atenea.upc.edu.

Visió bàsica de l'entorn