Atenea
Atenea

Comparteix:

1AExams

 

  • a ATENEA Exams

    Crear i configurar l'examen

Entrar a ATENEA Exams, a l'assignatura en qüestió i crear el qüestionari o la tasca seguint el procediment habitual amb les següents consideracions prèvies:

Utilitzar dos navegadors diferents, un per ATENEA i l'altre per ATENEA Exams

Per dur a terme aquest procediment i evitar problemes amb les sessions de navegació és millor fer-ho d'aquesta manera. Per exemple, Firefox i Chrome amb Windows, o bé,  Safari i Chrome amb Mac. 

Per copiar un qüestionari o tasca d'ATENEA a ATENEA Exams

Si es necessari copiar un examen del campus virtual ATENEA a ATENEA Exams es pot fer servir aquest procediment que consisteix en  fer servir la funcionalitat "Còpia de seguretat" d'ATENEA per copiar l'examen (tasca o qüestionari) i obtenir un fitxer . Desprès anar a ATENEA Exams i crear l'examen fent servir la funcionalitat "Restaura" indicant el fitxer de còpia de seguretat obtingut d'ATENEA. 

No es poden configurar les restriccions d'accés per estudiants/grups

A ATENEA Exams, com no hi ha estudiants, no es pot configurar l'accés per grups determinats. S’ha de fer al campus virtual ATENEA en el pas nro. 3 a l'apartat de restriccions d'accés de l'eina externa.

No es poden configurar excepcions d'accés per estudiants/grups

A ATENEA Exams, com no hi ha estudiants, no es poden posar excepcions en l'accés d'estudiants/grups.

Si és necessari s'ha de crear un nou examen per cada excepció de grup/estudiant, al campus virtual ATENEA, a l'apartat de restriccions d'accés de l'eina externa s'ha d'afegir el grup/estudiant de l'excepció i a ATENEA Exams s'han de posar les condicions de l'examen del grup/estudiant als paràmetres de la tasca o qüestionari.

Als qüestionaris afegir un temps límit 

Els qüestionaris d'ATENEA EXAMS estan dissenyats per tal que els estudiants hi entrin esglaonadament evitant que el moment d'accés es converteixi en un coll d'ampolla. En 1 minut com a màxim tots els estudiants ja poden començar a fer l'examen. 

Per aquest motiu, per a que tots els estudiants disposin del mateix temps és pot afegir un temps límit en la configuració de l'examen.

Els estudiants han de realitzar els qüestionaris en una única sessió del navegador

Quan obrin sessió a ATENEA per fer el qüestionari els estudiants no han d'obrir cap més sessió de navegació a ATENEA mentre duri l'examen.  Amb aquesta restricció gairebé es pot garantir que els estudiants poden completar tot el qüestionari sense problemes de desconnexió de sessió. 

MOLT IMPORTANT: Què cal fer?

 

Enllaços relacionats