Vés al contingut (premeu Retorn)

Compleció d'activitats

Aquesta funció permet tant a l'estudiant com al professorat fer el seguiment del progrés en la realització de les activitats d'un curs. El professorat pot configurar la compleció de cada activitat o recurs per ser marcada manualment per l'estudiant o automàticament en complir una condició com per exemple accedint al recurs o a l'activitat, obtenint una puntuació o participant en una activitat tal com un fòrum.

La compleció  d’una activitat també es pot  utilitzar per a restringir el seu accés obligant a l’estudiant a realitzar la compleció de totes les activitats prèvies que la tenen activada.

L'opció de compleció d'activitats als nous cursos està activada per defecte i el professorat ha de configurar individualment les activitats i recursos en les que vol fer el seguiment. El professorat sempre pot activar o desactivar l'opció de la compleció del curs entrant  a la configuració dels paràmetres del curs. Les activitats amb la compleció activada es mostren amb una icona a la vista del curs del professorat que indica el tipus de marcació, manual o automàtica, que s'ha escollit. Els estudiants veuen el tipus i l'estat particular de la seva marcació a l'activitat o recurs.
 

Icones del tipus de marcació configurada a l’activitat o al recurs que veu el professorat en visualitzar el curs

completion-manual-prof.jpg Configurada com marcació manual
completion-auto-prof.jpg Configurada com marcació automàtica si es compleixen unes condicions
Desactivada la restricció de compleció basada en la compleció de les activitats prèvies. Si es fa clic a la icona, la restricció canvia a "Activada".
Activada la restricció de compleció basada en la compleció de les activitats prèvies. Si es fa clic a la icona, la restricció canvia a "Desactivada".

L'estat de la compleció dels estudiants la pot visualitzar i modificar el professorat a l'informe de compleció que es troba al desplegable d'opcions de configuració del curs. Per visualitzar aquest informe el professorat ha de configurar almenys l'opció de compleció d'una activitat o recurs.

Icones de la marcació de l’activitat o recurs visibles pels estudiants i a l'informe de compleció del professorat.

Marcació manual de l’estudiant

completion-manual-no_complet.jpg

Manual – No marcada com completada

completion-manual-complet.jpg

Manual – Marcada com completada

Marcació automàtica per condició. La condició és accedir a l’activitat o recurs per completar-lo

completion-auto-no_complet.jpg

Automàtica – No marcada com completada

completion-auto-complet.jpg

Automàtica – Marcada com a completada si la condició és visualitzar l'activitat

Marcació automàtica per condició. La condició és obtenir una puntuació per completar l’activitat o recurs

completion-auto-complet_superat.jpg

Automàtica – Marcada com completada en superar la puntuació requerida de l’activitat

completion-auto-complet_no_superat.jpg

Automàtica – Marcada com completada sense superar la puntuació requerida de l’activitat.

Si el color del contorn del quadrat de la icona, tant del tipus automàtic  com del manual, és de color vermell vol dir que el professor/a ha canviat de manera manual l'estat de la compleció d'un estudiant a l'informe de compleció de l'activitat.

completion-manual-y-override.jpg  Manual

completion-auto-y-override.jpg  Automàtic

Podeu afegir al curs un bloc del tipus "Progrés de la compleció" que  mostra gràficament el progrés de la compleció de les activitats.
Els estudiants poden veure la compleció de les seves activitats i el professorat també pot veure la compleció de les activitats de tots els estudiants.

progres complecio estudiant

 Informació seguiment compleció d'activitats a moodle.org