Vés al contingut (premeu Retorn)

Descàrrega dels fitxers de les preguntes obertes d'un qüestionari

Aquesta opció permet descarregar un fitxer comprimit (zip) amb les respostes de text i els fitxers que tots els estudiants han adjuntat a les preguntes del tipus obert d'un qüestionari. No és possible aquesta descàrrega amb les preguntes obertes de wiris.

descarga resposta oberta_1

Una vegada escollida la descàrrega de les trameses de resposta oberta del qüestionari, podem triar els paràmetres de la jerarquia de les carpetes del fitxer zip i els arxius de text que volem que s'afegeixin.

descarrega oberta 2

Les preferències per crear el fitxer zip que descarregarem són les següents:

Set folder hierarchy

Essay question wise

Crea un fitxer zip amb una carpeta per cada pregunta que conté les carpetes de cadascun dels estudiants amb les respostes de text i els fitxers adjuntats.

jerarquia_resposta

User attempt wise

Crea un fitxer zip amb una carpeta per cada estudiant que conté les carpetes de cadascuna de les preguntes amb les respostes de text i els fitxers adjuntats.

jerarquia per estudiant

Include text response file

Afegeix al fitxer zip que es crearà, les respostes de text que els estudiants han contestat si la pregunta ho permetia. (/No).

Include question text file

 Afegeix al fitxer zip que es crearà l'enunciat de cadascuna de les preguntes obertes. (/No).