Atenea
Atenea

Comparteix:

Fòrum per defecte a ATENEA

El "Fòrum" és una activitat que permet als seus participants debatre d'una manera asíncrona els temes que proposen o els hi són proposats.

Al afegir una activitat "Fòrum" a ATENEA es crea un "Fòrum estàndard per a ús general” i només cal posar-li obligatòriament el "Nom del fòrum" (2) i opcionalment la "Descripció" i les instruccions (3). Taula dels tipus de fòrums

Però hem de comprovar el valor de tres dels paràmetres que ens trobarem per defecte per si són els que ens interessen per l'objectiu del fòrum que volem afegir.

Per veure aquests valors hem de tenir activat el botó "Característiques avançades activades" (1)

Un d'ells és el "Connector de plagi URKUND" (5) que per defecte està a "NO". Si canviem el valor cal tenir en compte la grandària dels missatges o fitxers i del tipus d'aquests fitxers perquè pot retornar missatges d'error tant a estudiants com a professors. Si no és necessari el valor "NO" és el que haurem de deixar.

Un segon paràmetre que cal comprovar és el "Mode de grups" (6) que el troben dins de "Paràmetres comuns de mòduls" (6). El valor per defecte d'aquest paràmetre tindrà el valor "Grups separats". Això fa que cadascun dels grups només pot visualitzar i participar en els debats del seu grup. Així cada professor/a pot tenir un debat particular amb els estudiants de cadascun dels seus grups.Taula dels mode de grups

Atenció: Si el professor envia un missatge a un fòrum configurat en el mode "Grups separats" a "Tots els participants", els estudiants podran llegir el missatge però no el podran respondre. Si volem que el mateix missatge el responguin tots els grups en debats particulars de cada grup, sense que tinguin cap interacció entre ells, cal marcar la casella "Publica una còpia per tots els grups" quan afegim el tema de debat nou. Però si el que volem és que tots els estudiants participin en un sol debat independentment del grup haurem de canviar el «Mode de grups» a «Sense grups» d'aquest fòrum.

I per últim cal comprovar si l'opció "Voluntària", que és l'opció per defecte del paràmetre "Subscripció i seguiment" (7), és la que ens interessa. Estar "Subscrit" a un fòrum significa que la persona rebrà còpies per correu electrònic dels missatges del fòrum, ja sigui un correu després que s'hagi posat un missatge o l'endemà amb tots els missatges o resums del dia anterior, això cada persona pot escollir-ho a les preferències del seu perfil. Taula de les opcions de subscripció.

Tipus de fòrum

Tipus de fòrum (4)
Cada persona inicia un debat Cada estudiant pot obrir només un debat i tothom pot enviar respostes.
Fòrum de preguntes i respostes El professor/a posa una pregunta i els estudiants han d'enviar la seva resposta per poder veure les respostes de la resta d'estudiants.
Fòrum estàndard mostrat com si fos un blog Tothom pot iniciar un nou tema de debat en qualsevol moment. Els temes de debat es mostren en una pàgina i es pot participar obrin l'enllaç "Debateu aquest tema".
Fòrum estàndard per a ús general (Per defecte a ATENEA) Tothom pot iniciar un nou tema de debat en qualsevol moment.
Un debat simple Només hi ha un debat per tothom, el professor/a, posa el tema i els estudiants poden contestar, però no es pot usar amb “Grups separats”

Mode de Grups

El comportament del “Mode de Grups” (6) pels estudiants d'un fòrum el podeu veure a la taula següent

Missatges del debats dels fòrums
Mode  de grups (6) Llegir Escriure / Respondre
Separats Els del seu grup Els del seu grup
Visibles Els de tots els grups Els del seu grup
Sense grups Els de tots els grups Els de tots els grups

 Tipus de subscripció

Estar "Subscrit" a un fòrum significa que la persona rebrà còpies per correu electrònic dels missatges del fòrum, ja sigui un correu després que s'hagi posat un missatge o l'endemà amb tots els missatges o resums del dia anterior, això cada persona pot escollir-ho a les preferències del seu perfil.

Tipus de Subscripció (7)
Subscripció voluntària Els participants poden triar si s'hi subscriuen o no
Subscripció obligatòria Tothom hi està subscrit i no pot esborrar-se'n
Subscripció inicial D'entrada, tothom hi està subscrit, però hi ha la possibilitat d'esborrar-se'n quan es vulgui
Subscripció inhabilitada No s'hi permeten les subscripcions

 

Si vols més informació dels fòrums (anglès) : https://docs.moodle.org/39/en/Forum_activity

FAQ

Podeu fer proves de les diferents configuracions del fòrum al vostre espai del "Maletí del professorat"