Vés al contingut (premeu Retorn)

Exportar notes a PRISMA des d'ATENEA

El coordinador o coordinadora d'una assignatura disposa de dos maneres per fer el trasllat de notes d'ATENEA a PRISMA:


Mode de sincronització

Es deixen preparades les qualificacions a ATENEA per sincronitzar des de PRISMA sense haver-les d'exportar i carregar a través d'un fitxer. 

Mode de càrrega de fitxers

Permet obtenir un fitxer amb les qualificacions amb el format adequat per carregar-lo a PRISMA.                                                                                                     

A l'apartat (Qualificacions | Exporta | Exporta a Prisma) d'ATENEA es disposa d'aquest formulari per dur a terme l'exportació de notes:

Es poden veure 3 apartats diferenciats: la selecció de la columna del llibre de qualificacions que representa la nota final i els dos modes que es poden fer servir (sincronització, o bé, càrrega de fitxers).

La opció que està marcada per defecte és l'opció A del mode de sincronització, que indica que encara no hi ha notes definitives per sincronitzar.


Passos per fer l'exportació de notes

1. Seleccionar la columna del llibre de qualificacions que representa la nota final

La columna ha de tenir notes per a tots els estudiants, si no, no es pot continuar amb el procediment. Les notes han de ser sobre 10 i tenir un decimal.

 

2. Seleccionar el mode de sincronització o el mode de càrrega de fitxers 

  • 2.1 Mode de sincronització:  Si es vol fer servir aquest mode s'ha de seleccionar l'opció B tan bon punt les qualificacions siguin definitives. 

 

 

  • 2.2 Mode de càrrega de fitxers: Si es vol fer servir aquest mode s'ha de seleccionar l'opció "Faré servir la pujada manual..."

 

  • 2.3 Prémer el botó "Tramet" al final del formulari, després d'haver escollit l'opció desitjada.

 

3. El coordinador o coordinadora de l'assignatura ha d'anar a PRISMA, a l'apartat d'entrada de qualificacions de l'assignatura i, depenent del mode utilitzat, haurà de prémer el botó [1] “Sincronització de qualificacions amb ATENEA”, o bé, el botó [2] "Carrega fitxer", tal com es mostra a la imatge següent: